Ontvang onze vacatures rechtstreeks in je mailbox. Schrijf je in voor onze Job Alert en ontdek de perfecte job!

Vacature Deskundige GAS

Deskundige GAS

Jouw uitdagingen

Als deskundige GAS adviseer je over de handhaving in dossiers van gemeentelijke administratieve sancties. Je bent het aanspreekpunt voor de GAS dossiers en je staat in voor een correcte opvolging ervan. Je beantwoordt vragen van overtreders en andere belanghebbenden op een duidelijke en klantgerichte manier, en je verleent informatie over de wetgeving en het beleidskader. Je bereidt GAS beslissingen voor, behandelt verweerschriften en je organiseert hoorzittingen. Je verleent ook juridische ondersteuning en geeft advies aan de politiezone en gemeentelijke vaststellers zodat alle dossiers conform de GAS-wetgeving verlopen. 

Daarnaast werk je procedures uit voor een optimale doorstroming van dossiers en je bekijkt mogelijkheden tot optimalisering in de samenwerking met andere (interne en externe) diensten. Op deze manier draag je bij tot de aanpak van overlast en zorg je voor een veilig en leefbaar Hasselt.
 
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gemeentelijke administratieve sancties voor stad Hasselt en de verschillende deelgemeentes, en dit voor de GAS-categorieën: stilstaan en parkeren, en het negeren van verkeersbord C3 en F103 (GAS 4) en mogelijk toekomstige nieuwe GAS inbreuken zoals kleine snelheidsovertredingen (GAS 5).  

Als deskundige GAS maak je deel uit van de afdeling Integrale Veiligheid en rapporteer je rechtstreeks aan het diensthoofd sanctionering, die tevens sanctionerend ambtenaar is inzake de gemeentelijke administratieve sancties. Bestrijden van overlastfenomenen door middel van sancties of alternatieve maatregelen wordt jouw belangrijkste taak, rekening houdend dat dit kadert binnen een ruimer overlast- en veiligheidsbeleid.
 

Jouw takenpakket: 

•    Je bereidt de beslissingen inzake de GAS-dossiers voor op basis van het door de administratief medewerker opgemaakte dossier. Je kijkt het dossier na, vult het dossier aan in de hiertoe bestemde applicatie en je formuleert ontwerpbeslissingen en adviezen binnen de wettelijke termijnen; 
•    Je bent het aanspreekpunt voor GAS dossiers en beantwoordt inhoudelijke vragen van overtreders, advocaten, ouders van minderjarigen, belangengroepen, … 
•    Je behandelt verweerschriften en organiseert hoorzittingen.
•    Je houdt voeling met het terrein en met andere collega’s, (stads)diensten en relevante samenwerkingspartners om overlast op een efficiënte manier te kunnen aanpakken.
•    Je integreert de nodige administratie zoals planningen, statistieken, nota's voor het stadsbestuur, rapportage en communicatie. Je rapporteert systematisch over een stand van zaken van je dossiers aan het diensthoofd sanctionering.
•    Je volgt relevante wetswijzigingen, reglementeringen, rechtspraak en rechtsleer op zodat de beschikbare informatie steeds up-to-date is.
•    Je onderhoudt je kennis inzake GAS en geeft input voor het beleid, bouwt een professioneel netwerk uit, woont vergaderingen bij, activiteiten, etc.
 

Jouw talenten

•    Klantgericht: je communiceert en informeert de betrokken personen op een vriendelijke en heldere wijze; 
•    Moedig: je toont durf in je adviezen en maatregelen die je oplegt en in contact naar andere partners toe;
•    Doelgericht: door heldere communicatie en afspraken werk je naar het doel toe;
•    Zelfkritisch: je evalueert je eigen werk en de processen op een zelfkritische manier; 
•    Samen: je werkt vlot samen met interne en externe partners door heldere afspraken te maken; 
•    Transparant: je rapporteert op regelmatige wijze naar de bevoegde organen en met de verschillende doelgroepen.
 

Selectievoorwaarden

 • Werkervaring is niet vereist, wel voeling met het thema van (integrale) veiligheid en sanctionering; 
 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma; 
 • Je voldoet aan de algemene selectievoorwaarden

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 16 januari 2022 door ons je sollicitatiebrief, cv en een kopie van je hoogst behaalde diploma te bezorgen.

We houden je op de hoogte per mail. Hou je mailbox dus in de gaten.

Selectietraject

 • Een CV-screening;
 • Verkennende gesprekken op 20 januari 2022;
 • Verdiepende gesprekken met voorbereidende case op 1 februari 2022. 

 

Vacaturedetails

 • Dienst integrale veiligheid 
 • Jouw werkadres: 't Scheep
 • Contractueel
 • Voltijds
 • Onbepaalde duur
 • Schaal: B1-B2-B3
 • Je bruto maandloon bedraagt minimum 2.560 euro en maximum 3.455 euro 
 • Bekijk hier je extralegale voordelen

Contact