Ontvang onze vacatures rechtstreeks in je mailbox. Schrijf je in voor onze Job Alert en ontdek de perfecte job!

Vacature Buurtwerker wijkopbouw (contract bepaalde duur tot 2025)

Jouw uitdagingen

Als buurtwerker maak je deel uit van de dienst Wijkopbouw. De dienst Wijkopbouw streeft naar een hechte samenleving waarin de Hasselaar zich thuis voelt. We gebruiken hiervoor de wijk als hefboom en hebben extra aandacht voor kwetsbaarheid. We willen vanuit verschillende rollen bewoners en buurten versterken, verbinden, verenigen en activeren
Zo bouwen we aan een buurt of wijk die een unieke plek vormt waar bewoners kansen krijgen en grijpen, participeren aan het buurtleven en de ruimere samenleving en zorgen we samen voor een open en veilige sfeer.

Je maakt deel uit van het team wijkwerkers echter neem je een verbindende rol op tussen alle teams, zowel binnen de dienst als van de diensten die meewerken aan het project: wijkwerkers, wijkmanagers, straathoekwerkers, sociale dienst, … 

De uitvalsbasis voor de buurtwerker zal de wijk zelf zijn: dit voor de buurt Oude Statie en een gedeelte van Runkst en het Centrum, bijkomend werk je vanuit en in Café Anoniem. Als buurtwerker ben je de schakel tussen de  buurtbewoners en de doelgroep van Café Anoniem. Een groot deel van je takenpakket bestaat uit outreachend werken. Je opdracht bestaat erin om de leefbaarheid en de sociale cohesie in en rond Café Anoniem, de Oude Statie en de wijk te bevorderen, bewonersparticipatie te verhogen en sterke netwerken te ontwikkelen. Je werkt acties en projecten uit op maat van de gedetecteerde behoeftes en weet je bevindingen om te zetten in onderbouwde beleidsadviezen. Je werkt samen met onze partner die instaat voor het buurtopbouwwerk in Café Anoniem, de wijkmanagers, wijkwerkers, straathoekwerkers en stadsdiensten. 

Je takenpakket omvat onder andere maar niet uitsluitend: 

•    Bruggen bouwen tussen doelgroep, buurtbewoners, interne en externe partners 
•    Projecten uitwerken om de schakel te zijn tussen de doelgroep en de buurtbewoners
•    Infomomenten voor de buurtbewoners, sensibiliseren, fungeren als luisterend oor en aanspreekpunt, signalen meenemen van de buurt, … 
•    Netwerkpartner voor de doelgroep en de buurtbewoners
•    Outreachend werken in de buurt
•    Samenwerking met de uitbater van Café Anoniem: opzetten van gerichte acties 
•    Samenwerking met interne en externe partners: opzetten van activiteiten en acties voor de buurtbewoners en de doelgroep
•    Overleg met diverse interne en externe partners en diensten
•    Meelopen met het straathoekwerk, wijkwerking, dak -en thuislozen en straatverpleging, casemanagers van de wijkteams. 
•    Opmaken van een buurtanalyse: stakeholders in kaart brengen, cijfers over de buurt, … Wat leeft er in de wijk? 

Dit project hangt vast aan de toegekende subsidie wijkverbeteringscontract en zal lopen tot en met 31 december 2025. Het wijkverbeteringscontract zal zich focussen op omgeving en de nieuwbouw en verhuis van Café Anoniem voorzien in 2024. 

Dit betekent concreet dat je opdracht in twee fases zal verlopen. 

Fase 1: Werking in en rond het huidige Café Anoniem gelegen in de Heilig Hart wijk: kennismaken met de doelgroep en relevante partners. Je werkt in tandem met de wijkmanagers van Heilig Hart en Runkst. Je focust hierbij al op de nieuwe buurt: het zoeken van sleutelfiguren in de wijk, trekkers voor projecten, buurtparticipatie en co-creatie, opzetten van een woonwijkoverleg, projectwerk, overgang van oude naar nieuwe Café Anoniem, je neemt een rol op in de werkgroep rond het participatietraject. 

Fase 2: Nieuwbouw Café Anoniem in Runkst: samenwerkingsverbanden opzetten, buurtparticipatie en co-creatie, opzetten van activiteiten en projecten in samenwerking met partners, …


Het takenpakket van de buurtwerker kan zowel naar taakinhoud als naar werkingsgebied evolueren. Je mag je verwachten aan sporadisch avond en weekendwerk. 

Je rapporteert aan de hoofdcoördinator van de dienst Wijkopbouw
 

Jouw talenten

 • Klantgericht: De burger staat steeds centraal. Bijkomend bouw je bruggen tussen de noden van de organisatie en de burger. 
 • Moedig: je staat er voor alle Hasselaren en tracht via projecten op de noden en behoeften van de burgers in te spelen. Je bespreekt deze signalen op diverse overlegtafels. Je bent sterk in outreachend werken. 
 • Doelgericht: Je bewaakt mee en voert de doelstellingen van de dienst Wijkopbouw uit en werkt samen met diverse interne en externe actoren om deze doelstellingen te bereiken. Je bent sterk in het uitbouwen en onderhouden van netwerken in een stedelijke context. 
 •  Zelfkritisch: je combineert een beleidsmatig en strategisch denken met het bewust omgaan met verschillende mensen en culturen. Je onderbouwt standpunten op basis van analyse, inzichten en feiten en je verdedigt ze op een correcte manier. Je bent een organisatietalent met een goed inschattingsvermogen.
 • Samen: je kan goed samenwerken met je collega’s en interne en externe partners. Je neemt een constructieve en positieve houding aan. Je hebt ervaring met het coördineren van een project in samenwerking met je collega’s. 
 • Transparant: je communiceert direct, verbindend en eerlijk naar je leidinggevende, je teamleden en je stakeholders. Je staat open voor het geven en krijgen van feedback. Je kadert beslissingen en bewaakt diverse processen. Je kan inhoudelijke concepten en beleidsvisies helder vertalen.
   

Selectievoorwaarden

 • Je voldoet aan een van de volgende diplomavoorwaarden:
  • Bachelor diploma in een sociale richting 
  • Hoger secundair onderwijs of graduaatsdiploma met 2 jaar relevante ervaring
 • Ervaring in buurtwerk, sociaal werk, projectwerk,  is een pluspunt. 
 • Stevig in je schoenen staan, trekker, moedig, netwerker, … Mentaliteit belangrijker dan ervaring. 
 • Affiniteit met de doelgroep van dak- en thuislozen
 • Je bent vertrouwd met een buurtanalyse
 • Je voldoet aan de algemene aanwervingsvoorwaarden.

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 29 mei 2022.
Bezorg ons je motivatiebrief, diploma en cv. 
We houden je op de hoogte per mail. Hou je mailbox dus in de gaten.

Het selectietraject

Deze selectieprocedure bestaat uit:

 • CV screening
 • Verdiepend gesprek op 1 juni 2022

De selectieprocedure resulteert in een lijst van geslaagde kandidaten. De duur van deze aanwervingsreserve bedraagt 1 jaar.

We houden je op de hoogte per mail. Hou je mailbox dus in de gaten.

 

Vacaturedetails

 • Departement Samenleving - wijkopbouw 
 • Werkplaats: 't Scheep 
 • Voltijds 
 • Contract bepaalde duur 
 • Contractduur tot 31/12/2025
 • Loonschaal: B1-B2-B3
 • Je bruto maandloon bedraagt min minimum € 2.560  euro en maximum € 3.455 euro.
 • Bekijk hier je extra voordelen
 • Recruiter: Lize Evens - lize.Evens@hasselt.be

Contact