Vacature applicatie- en informatie architect

Jouw uitdagingen

In de Slimme Stad van de toekomst zijn applicaties essentieel voor een efficiënte en klantgerichte werking. De Slimme Stad staat ook voor een data-gedreven werking waarbij kwaliteitsvolle data gebruikt worden om beslissingen te onderbouwen, te anticiperen op evoluties en nieuwe, vooruitstrevende toepassingen te ontwikkelen die de klantgerichtheid en de efficiëntie ten goede komen.

Als applicatie- en informatie-architect sta je in voor de uitwerking van de applicatie- en data-architectuur van het Digitaal Platform Hasselt. Deze architectuur is het fundament voor transversale samenwerking in applicaties die door verschillende diensten gebruikt worden, het beheren en ontsluiten van data in het kader van de data-gedreven werking van de organisatie; het transversale gebruik van generieke componenten zoals het platform om digitaal te tekenen, Office 365, …; en de beschikbaarheid en de performance van de applicaties.

Je brengt mogelijkheden in kaart om te standaardiseren en het aantal toepassingen te beperken. Je geeft advies over de uitbreiding van bestaande platformen naar nieuwe gebruikersgroepen en de nood aan nieuwe applicaties. 

Daarbij neem je een actieve rol op in projecten waar data-ontsluiting en/of transversale samenwerking binnen applicaties een belangrijke rol spelen en kan je goed samenwerken met andere functies zoals de data-analist, de business analist en de data protection officer om voorstellen uit te werken die de kwaliteit van de dataregistratie, een vlotte transversale samenwerking binnen applicaties en de bescherming van de data garanderen.

Je hebt oog voor opportuniteiten in bredere, bovenlokale samenwerkingsverbanden en  werkt mee aan een optimale beschikbaarheid en performance van de applicaties.

Je belangrijkste uitdagingen?

 • Projecten: vanuit je rol werk je mee aan nieuwe projecten waarin data-ontsluiting, bescherming van data, transversale samenwerking binnen applicaties, koppelingen tussen applicaties, selectie van nieuwe platformen of uitbreiding van bestaande platformen, beschikbaarheid en performance van applicaties een belangrijke rol spelen. Je bent tevens projectleider van enkele grote projecten.
 • Je zorgt er steeds voor dat de documentatie van de applicatie- en informatie-architectuur up-to-date is.
 • Kwaliteitsbewaking: je gaat voor adviezen die inhoudelijke goed onderbouwd zijn, rekening houdend met noden en opportuniteiten (intern en/of extern), praktisch toepasbaar zijn en rekening houden met de toekomst.

Jouw talenten

 • Klantgericht: je investeert in een lange termijn relatie met de (interne) klanten, je houdt rekening met hun wensen en noden, je detecteert opportuniteiten en je werkt verbetervoorstellen uit.
 • Moedig: je bent gemotiveerd om vanuit jouw rol mee te bouwen aan de slimme stad.
 • Doelgericht: je houdt ervan om uitdagende doelstellingen te bereiken en analyseert problemen en splitst ze op zodat ze beheersbaar worden.
 • Zelfkritisch: je laat de architectuur evolueren binnen het kader dat je hebt opgesteld en dit op zo een manier dat we de vragen van de verschillende klanten vlot kunnen implementeren.
 • Samen: je werkt vlot met iedereen samen - ICT-collega's van de infrastructuur, manager applicaties, applicatiebeheerders, applicatieleveranciers, data analist, data protection officer, business analist, ...
 • Transparant: je ontwerpt, documenteert en implementeert een toekomstgerichte en stabiele applicatie- en informatie-architectuur die een efficiënte en klantgerichte werking ondersteunt.
informatie architect

Selectievoorwaarden

 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring in één of meerdere domeinen die relevant zijn voor applicatie- en informatie-architectuur bijvoorbeeld data warehousing /ETL, webservices, rapporteringstools, database technologieën, ontwerp van datamodel met inachtname van security en performance, visueel voorstellen van een proces met link naar de applicaties/applicatiemodules betrokken in dat proces, technologieën om applicaties te koppelen, kwaliteitsbewaking van dataregistratie, etc.
  • Aangezien data- en applicatie-architectuur een zeer breed domein is, wordt niet verwacht dat alle kennis van bij de start aanwezig is, wel moeten de bereidheid en het potentieel aanwezig zijn om de ontbrekende kennis te verwerven via opleiding en te kunnen omzetten in concepten die toepasbaar en relevant zijn voor de organisatie;
 • Je kan aantoonbare projectmanagement ervaring voorleggen;
 • Je behaalde minimum een bachelor diploma;
 • Je voldoet aan de algemene aanwervingsvoorwaarden.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met zondag 8 november 2020.
Mail je sollicitatiebrief, cv en een kopie van het gevraagde diploma naar jobs@hasselt.be.
We houden je op de hoogte per mail. Hou je mailbox dus in de gaten.

Het selectietraject

 • Een CV-screening, enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor de selectie.
  • Relevante kennis en ervaring;
  • Ervaring in een vergelijkbare functie;
  • Persoonlijke vaardigheden;
  • De link (fit) met onze organisatiewaarden leiderschapsmodel.
 • Verkennend gesprek : waarbij we dieper ingaan op CV, motivatie, competenties en de kernwaarden van de organisatie (17 november).
 • Psychotechnische proef met potentieel-inschatting (tussen 17 november en 8 december).
 • Uitgebreid interview : ingaan op resultaten van 2 voorgaande stappen (8 december).

Om als geslaagd te worden beschouwd in de selectieprocedure, dienen de kandidaten over het geheel van de proeven steeds geschikt te worden bevonden. De jury motiveert zijn eindrangschikking inhoudelijk. Deze motivatie rechtvaardigt de volgorde van de kandidaten ook bij gelijke kwalificatie.

De selectieprocedure resulteert in een lijst van geslaagde kandidaten. De duur van deze aanwervingsreserve bedraagt 2 jaar.
        
We houden je op de hoogte per mail. Hou je mailbox dus in de gaten.

Vacaturedetails

 • Departement IT
 • Jouw werkadres: ’t Scheep, Limburgplein 1, 3500 Hasselt
 • Contractueel
 • Voltijds
 • Schaal: A1a-A2a-A3a
 • Je bruto maandloon bedraagt minimum € 3.170,07 en maximum € 5.578,45. 
 • Recruiter: Lize Evens – lize.evens@hasselt.be

Contact