Benieuwd welke jobs wij in aanbieding hebben? Ontvang ze 2x per maand rechtstreeks in je mailbox.

Vacature afdelingshoofd Integrale Veiligheid

Jouw uitdagingen

Het Integraal veiligheidsbeleid beoogt criminaliteit te voorkomen, onveiligheidsgevoelens tegen te gaan en de leefbaarheid te verhogen. Bovendien wordt er gestreefd naar een optimale afstemming met de politionele en justitiële preventie. Samen met de externe partners inspireer je anderen om innovatie door te voeren binnen de Integrale Veiligheid. Daarbij bewaak je het goede evenwicht met de preventieve welzijnsvoorzieningen.

 • Je vertegenwoordigt de dienst Integrale Veiligheid op vergaderingen met interne en externe partners. Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming. Je maakt deel uit van de verschillende veiligheidsoverlegorganen van de stad Hasselt.
 • Je bouwt een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid uit. Je pakt de onveiligheidsfenomenen aan door het vergroten van sociale controle en het verminderen van risicogedrag.
 • Je brengt het concept van de bestuurlijke handhaving in, in de breedte van de stedelijke organisatie. Je realiseert de strategische en operationele doelstellingen van de dienst. Je bewaakt de goede afstemming tussen het beleid en de uitvoering ervan. Je vormt de motor voor verbetering en vernieuwing. Je werkt mee aan de doelstellingen rond bestuurlijke handhaving, stadstoezicht en sociale interventie. Je verleent strategisch advies aan externe partners zoals de politie en de brandweer. In overleg met alle stakeholders stel je een strategisch veiligheidsplan op.
 • Je vertaalt de actuele beleidsthema’s binnen jouw expertisedomein naar concrete projecten. Je staat samen met je team in voor de uitwerking en realisatie ervan en verzorgt de rapportering.

Waar kom je terecht binnen onze organisatie?

Als afdelingshoofd Integrale Veiligheid ben je verantwoordelijk voor een team van 4 directe medewerkers en 28 gemeenschapswachten. Je rapporteert aan de Adjunct-algemeen directeur.

gemeenschapswachten

Jouw talenten

 • Leidinggeven: als inspirerende people manager stimuleer je medewerkers in hun opdracht. Je moedigt ze aan om eigen initiatieven te nemen en hakt zelf knopen door waar nodig. Je bent een teamspeler om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad. Je bent een motivator voor je team om hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling.
 • Netwerken : De kunst van het netwerken beheers je als geen ander. Dankzij je interne en externe samenwerkingsverbanden realiseer je mee de doelstellingen van de stad Hasselt. Je verstaat de kunst om een politiek discours om te zetten in resultaten op het terrein.
 • Moedig: durven innoveren en met een onderzoekende en een nieuwsgierige geest richten op de toekomstige vernieuwing van strategie, diensten en producten;
 • Transparant: netwerken en anderen inschakelen om een breder draagvlak te creëren zodat de organisatie haar doelstellingen kan bereiken;
 •  (Zelf)kritisch: hoge eisen stellen aan eigen prestaties en eigenaarschap opnemen voor eigen verantwoordelijkheden;
 • Samenwerken: werken aan een gezamenlijk resultaat: je authenticiteit, daadkracht en consequente houding maken je tot een gewaardeerde gesprekspartner van zowel het management-, als medewerkers;
 • Klantgericht: innovatief en met een onderzoekende en een nieuwsgierige geest richten op de toekomstige vernieuwing van strategie, diensten en producten;
 • Doelgericht: je maakt concrete afspraken met alle betrokkenen gericht op het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen en weet hierbij het overzicht op het geheel te bewaren.  Je werkt vanuit een helicopterview die je vervolgens vertaalt naar een hands-on aanpak met een kwalitatief eindproduct voor ogen.

Selectievoorwaarden

 • Master met 5 jaar relevante managementervaring, gezien de functie-inhoud beogen we kandidaten met een diploma criminologie, sociologie, politicologie en/of rechten.
 • 3 jaar leidinggevende ervaring is een must.
 • Je voldoet aan de algemene aanwervingsvoorwaarden.

Hoe solliciteren

Ben je geboeid door deze vacature? Solliciteer voor 20 oktober 2019 via jobs@hasselt.be met de vermelding van Afdelingshoofd Integrale Veiligheid
Je sollicitatie bestaat uit:

 • Een motivering voor je kandidatuur waarmee je je skills van meet af aan duidelijk maakt. De vorm waarin je deze motivering giet laten we aan jouw keuze over;
 • een gedetailleerd cv;
 • een kopie van het gevraagde diploma.

Indien je kandidatuur niet tijdig wordt verstuurd of onvolledig is (ontbreken van de gevraagde documenten) komt deze NIET in aanmerking.

Je ontvangt steeds een bevestiging per mail van je sollicitatie. We houden je daarna per mail op de hoogte over het verdere verloop van de selectieprocedure.

Het selectietraject

Een CV-screening, enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor de selectie.

 • Relevante kennis en ervaring;
 •  Persoonlijke vaardigheden;
 • De link (“fit”) met onze organisatiewaarden en leiderschapsmodel.
 • Verkennend gesprek: 20 à 30 min waarbij we dieper ingaan op CV, motivatie, competenties en de kernwaarden van de organisatie (geschikt / ongeschikt), deze proef vindt onder voorbehoud plaats op 25 oktober 2019;
 • Development center met potentieel-inschatting, de hiervoor voorziene data worden per mail medegedeeld.
 • Uitgebreid interview + ingaan op resultaten van twee voorgaande stappen. Deze proef vindt plaats op 22 november 2019.


Om als geslaagd te worden beschouwd in de selectieprocedure, dienen de kandidaten over het geheel van de proeven steeds geschikt te worden bevonden. De jury motiveert zijn eindrangschikking inhoudelijk. Deze motivatie rechtvaardigt de volgorde van de kandidaten ook bij gelijke kwalificatie.

De selectieprocedure resulteert in een lijst van geslaagde kandidaten. De duur van deze aanwervingsreserve bedraagt 2 jaar.

Vacaturedetails

 • Contractueel
 • Voltijds, onbepaalde duur
 • Diploma: master met 5 jaar (recente) relevante managementervaring (criminologie, sociologie, politicologie en/of rechten)
 • Afdelingshoofd Integrale Veiligheid
 • Locatie: ’t Scheep – Limburgplein 1, 3500 Hasselt
 • Einddatum vacature: 20 oktober 2019
 • Minimum bruto maandloon van 4.061 euro en een maximum van 5.469,19 euro
 • Extra voordelen

Ontdek meer

Blijf op de hoogte en ontdek als eerste interessante jobaanbiedingen.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 2x per maand alle vacatures rechtstreeks in je mailbox.

Contact