Titel

Groenplein en omliggende straten

Groenplein en omliggende straten

Omschrijving

Projectontwikkelaars bouwen de komende twee jaren vlakbij het Groenplein (voormalige VTI-schoolsite) het woonproject Ursulinenhof. Momenteel lopen de afbraakwerken. Vanaf dinsdag 18 april zal de aannemer de gevels van het oude VTI-gebouw grenzend aan de Walputstraat afbreken.

Hinder

Een rupskraan met betonschaar zal zich gedurende twee weken, tot 28 april, opstellen op straat. De aannemer start de afbraakwerken aan de kant van de Schrijnwerkersstraat en werkt in de richting van het Groenplein. Om veiligheidsredenen moet de Walputstraat tijdens de werkuren volledig worden afgesloten voor alle passanten. Op het einde van de werkdag en in het weekend wordt er een wandelstrook van circa 2 meter vrijgemaakt. Enkel op donderdag 20 en vrijdag 21 april zal dit niet kunnen en blijft de straat ook ’s avonds afgesloten.