Uitbatingsvergunning horecazaak

Wat & voor wie

De voorschriften voor een uitbatingsvergunning zijn van toepassing sinds 1/7/2020. Dit betekent dat ook bestaande horecazaken deze vernieuwde uitbatingsvergunning moeten aanvragen.

Als je als toekomstig uitbater een nieuwe horecazaak (tijdelijk of permanent) (café, frituur, restaurant, brasserie, shisha-bar, …) in Hasselt wil openen, moet je vooraf een uitbatingsvergunning aanvragen. Ook wanneer je een bestaande horecazaak overneemt of je zaak verhuist naar een nieuwe locatie moet je een aanvraag indienen.

Ga je gegiste en/of sterke dranken schenken in je horecazaak, dan heb je ook een drankvergunning nodig. Deze vergunning zit vervat in de aanvraag van je uitbatingsvergunning en wordt samen met de uitbatingsvergunning behandeld en afgeleverd.

Infofolder

Kostprijs

Gratis

80 euro (controle brandweer indien nodig)

Voorwaarden

 • Voorwaarden uitbatingsvergunning vind je in Deel II, hoofdstuk 1 > 9 (uitbating Horeca) van de Codex Politieverordeningen
 • Voorwaarden drankvergunning vind je in Deel II, Hoofdstuk 5 > 10 (drankgelegenheden) van de Codex Politieverordeningen.
 • Pas na ontvangst van je uitbatingsvergunning, mag je je zaak openen.
 • We voorzien een termijn van 6 weken om je aanvraag te behandelen. Doe je aanvraag dus tijdig.
 • Opgelet! Alvorens de effectieve aanvraag voor de uitbatingsvergunning in te dienen, ga je best even na welke andere documenten en vergunningen je in orde moet maken (zoals inschrijving KBO, aanvraag FAVV, …) en wat de vergunde stedenbouwkundige toestand van je pand is. Een uitbatingsvergunning kan immers pas afgeleverd worden wanneer het pand de stedenbouwkundig functie van horeca bezit. Je kan dit navragen bij de dienst vergunningen. Als blijkt dat de functie van het pand moet gewijzigd worden (bv. van winkel naar horeca) helpen zij je verder op weg.

Volgende stappen na je aanvraag

Je moet je aanvraag correct en met alle bewijsstukken indienen. Pas dan de stad je aanvraag behandelen. Op dat moment starten de 6 weken om het administratief onderzoek uit te voeren en kunnen de nodige keuringen ter plaatse (bijv. brandweercontrole en hygiënecontrole - indien van toepassing), gebeuren.  De dienst economie maakt de afspraken voor deze keuringen.
 
Een definitieve uitbatingsvergunning kan pas afgeleverd worden als  

 • het pand de functie horeca bezit  
 • men voldoet aan de vestigingsformaliteiten (zoals inschrijving KBO, juiste activiteit(en), FAVV)
 • men voldoet aan het moraliteitsonderzoek uitgevoerd door de politie
 • er een positief brandveiligheidsverslag is. Een brandweervergunning is 8 jaar geldig. Bij een nieuwe controle betaal je 80 euro.
 • de uitbaters zich niet in de uitsluitingsgronden bevinden en er een gunstig hygiëneattest is afgeleverd (enkel van toepassing indien men ook alcoholische dranken serveert).

Indien alle onderzoeken zijn uitgevoerd, kan de aanvraag geagendeerd worden op het college van burgemeester en schepenen om al dan niet een uitbatingsvergunning te verlenen.

 

Hoe aanvragen of vernieuwen

Vraag je vergunning aan

 • Vraag je uitbatingsvergunning minimum 6 weken voor de opening aan.
 • Een uitbatingsvergunning staat op naam van uitbater en op vestigingsadres moet opnieuw aangevraagd worden bij elke wijziging.
 • Vul onderstaand digitaal formulier in of maak een afspraak (per mail naar horeca@hasselt.be) en kom langs.
  • Nodige documenten
   • Kopie van de huurovereenkomst, indien je het pand van je horecazaak huurt.
   • Kopie van je aansprakelijkheidsverzekering voor brand en ontploffing
   • Kopie uittreksel Kruispuntbank van Ondernemingen. Het uittreksel toont aan dat je onderneming ingeschreven is in de KBO. Zorg ervoor dat alle uitbaters van je onderneming zijn opgenomen in de Kruispuntbank en er een activiteit is opgegeven geschikt voor het uitbaten van een horecazaak (Nacebel-codes 55 en 56). Je kan je uittreksel opvragen via https://myenterprise.economie.fgov.be/ of je ondernemersloket.
   • Kopie van de toestemming afgeleverd door FAVV. Je kan je aanvraag doen via http://www.favv.be/professionelen/erkenningen/aanvraag/. Afhankelijk van je activiteit ontvang je een registratie of een toelating.
   •  Kopie identiteitskaart (voor- en achterkant) van de uitbater(s), of indien de uitbater een rechtspersoon is, van alle zaakvoerders van deze rechtspersoon.
   • Uittreksel uit het strafregister, meer bepaald uittreksel ‘596.1-8 dranken’ , niet ouder dan 3 maanden van de uitbater(s) of indien de uitbater een rechtspersoon is, van alle zaakvoerders van deze rechtspersoon, indien je dranken wilt serveren. Niemand mag zich in één van de uitsluitingsgronden bevinden. Vraag dit uittreksel aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Woon je in Hasselt, dan kan dit via het digitaal loket. Opgelet: we hebben niet het algemene model ‘595’ nodig, maar  wel ‘uittreksel ‘596.1-8 dranken’.
   • Kopie van de statuten zoals gepubliceerd in Belgisch Staatsblad, indien van toepassing;

Digitaal aanvraagformulier

1. Ik doe een aanvraag voor:
3. Over welke soort horecazaak gaat het?
3. Over welke soort horecazaak gaat het?
4. Kenmerken horecazaak
Geluidsniveau
8. Gaat u muziek luider dan 85 db spelen in uw zaak?

Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze moet u zelf aanvragen via www.omgevingsloket.be.

Het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken
9. Ik vraag een vergunning aan voor het schenken van
Inname openbaar domein voor terras
10. Ik wil mijn terras op openbaar domein plaatsen of op privédomein met openbaar karakter

Voor de plaatsing van een terras op openbaar domein heeft u een terrasvergunning nodig. Vul het aanvraagformulier in en verstuur dit naar horeca@hasselt.be. Meer informatie vindt u op de informatiepagina m.b.t. de terrasvergunning.

Melding Kansspelen
11. Zijn er kansspelen aanwezig in uw zaak of bent u van plan deze te plaatsen?

Om een vergunning klasse C aan te vragen, heeft u het advies van de burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse III nodig. Gelieve het typeformulier in te vullen, te ondertekenen en naar horeca@hasselt.be te versturen. Na een positief advies van de burgemeester kan u vergunning c aanvragen volgens de instructies op de website van de Kansspelcommissie

Contactgegevens uitbater

13. Contactgegevens uitbater

Een uitbater is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening een horecazaak uitbaat. Met uitbaten wordt bedoeld het exploiteren, openen, het heropenen, de overname en de aanpassing van een drankgelegenheid.

Duid aan:
Ondergetekende verklaart dat hij het reglement betreffende de uitbating van horecazaken dd. GR heeft kennisgenomen

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Andere mogelijke vergunningen die je nodig hebt bij een horecazaak

 • Terrasvergunning: Voor de plaatsing van een terras op openbaar domein heb je een terrasvergunning nodig. Een terrasvergunning moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. Lees meer over de terrasvergunning
 • Kansspelen: Voor het plaatsen van maximum twee kansspelen van het type Bingo of One-ball in je zaak heb je een vergunning klasse C nodig. Om een vergunning klasse C aan te vragen, heb je eerst het advies van de burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse III nodig. Het mogelijke positief advies van de burgemeester kan pas gegeven worden nadat de uitbatingsvergunning is goedgekeurd door het college van burgmeester en schepenen.
 • Muziek: ga je muziek spelen luider dan 85 db, dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze kan aangevraagd worden via het omgevingsloket www.omgevingsloketvlaanderen.be

 

Contact