Uitbatingsvergunning horecazaak

Wat

Elke ondernemer of starter die een tijdelijke of permanente horecazaak wil uitbaten in Hasselt (café, brasserie, frituur, restaurant, shisha-bar …) moet eerst een uitbatingsvergunning aanvragen. Die vergunning heb je nodig als je sterke en/of gegiste dranken en/of eten serveert dat ook ter plaatse wordt geconsumeerd. Ook wanneer je een bestaande horecazaak overneemt of je zaak verhuist naar een nieuwe locatie moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Kostprijs

Gratis

Hoe aanvragen of vernieuwen

 • Vraag je uitbatingsvergunning minimum 6 weken voor de opening aan.
 • Een uitbatingsvergunning staat op naam van uitbater en op adres moet opnieuw aangevraagd worden bij elke wijziging.
 • Vul onderstaand digitaal formulier in of maak een afspraak en kom langs.
  • Nodige documenten
   • Uittreksel uit het strafregister, meer bepaald uittreksel 596.1-8, niet ouder dan 3 maanden van de uitbater(s) of indien de uitbater een rechtspersoon is, van alle zaakvoerders van deze rechtspersoon, indien van toepassing;
   • Kopie identiteitskaart van de uitbater(s), of indien de uitbater een rechtspersoon is, van alle zaakvoerders van deze rechtspersoon;
   • Kopie bewijs van onderschrijven verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing;
   • Kopie van de huurovereenkomst, indien het gaat om een pop-up horecazaak
   • Kopie uittreksel Kruispuntbank van Ondernemingen;
   • Kopie statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, indien van toepassing;
   • Kopie van de toestemming afgeleverd door FAVV
 • Na ons administratief onderzoek én keuringen ter plaatse, zal er wel/geen vergunning worden afgeleverd.

Digitaal aanvraagformulier

1. Ik doe een aanvraag voor:
3. Over welke soort horecazaak gaat het?
3. Over welke soort horecazaak gaat het?
4. Kenmerken horecazaak
Geluidsniveau
8. Gaat u muziek luider dan 85 db spelen in uw zaak?

Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze moet u zelf aanvragen via www.omgevingsloket.be.

Het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken
9. Ik vraag een vergunning aan voor het schenken van
Inname openbaar domein voor terras
10. Ik wil mijn terras op openbaar domein plaatsen of op privédomein met openbaar karakter

Voor de plaatsing van een terras op openbaar domein heeft u een terrasvergunning nodig. Vul het aanvraagformulier in en verstuur dit naar horeca@hasselt.be. Meer informatie vindt u op de informatiepagina m.b.t. de terrasvergunning.

Melding Kansspelen
11. Zijn er kansspelen aanwezig in uw zaak of bent u van plan deze te plaatsen?

Om een vergunning klasse C aan te vragen, heeft u het advies van de burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse III nodig. Gelieve het typeformulier in te vullen, te ondertekenen en naar horeca@hasselt.be te versturen. Na een positief advies van de burgemeester kan u vergunning c aanvragen volgens de instructies op de website van de Kansspelcommissie

Contactgegevens uitbater

13. Contactgegevens uitbater

Een uitbater is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening een horecazaak uitbaat. Met uitbaten wordt bedoeld het exploiteren, openen, het heropenen, de overname en de aanpassing van een drankgelegenheid.

Duid aan:
Ondergetekende verklaart dat hij het reglement betreffende de uitbating van horecazaken dd. GR heeft kennisgenomen

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact