Uitbater gezocht: concessieovereenkomst horecaruimte De Kezeremme (Limburgplein 3)

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt maakt bekend dat het AGBSH een oproep tot mededinging organiseert voor de uitbating van horecaruimte De Kezeremme, inclusief voorliggend terras en 2 parkeerplaatsen op het Limburgplein 3.
De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt maakt bekend dat het AGBSH een oproep tot mededinging organiseert voor de uitbating van horecaruimte De Kezeremme, inclusief voorliggend terras en 2 parkeerplaatsen op het Limburgplein 3.

Concessievoorwaarden

Bekijk hier de concessievoorwaarden en de grondplannen.

Inschrijvingsformulier

Interesse? Download hier het inschrijvingsformulier.

De inschrijvingen kunnen ingediend worden per aangetekend schrijven of via afgifte vóór de opening van de aanbiedingen op de openbare zitting, aan de balie van ’t Scheep, Limburgplein 1, 3500 Hasselt.

De opening van de inschrijvingen zal doorgaan in ‘t Scheep op dinsdag 18 december 2018 om 11u00 in lokaal S3.01 van ’t Scheep, Limburgplein 1, 3500 Hasselt.

Kijkdag

Wil je meer details in verband met de kijkdag op donderdag 22 november om 10u00? Mail dan naar jeroen.janssens@hasselt.be.