Trichterheideweg - Sluis Godsheide

Aanleiding

Heel wat sluipverkeer van en naar de Universiteitslaan rijdt vandaag via de Platte-Vijversstraat en de Kiezelstraat door het centrum van Godsheide. Om dit te ontmoedigen, trekken we de Trichterheideweg ter hoogte van het Fluvius-gebouw door tot aan de sluis. Deze nieuwe weg leidt het verkeer om de dorpskern heen. Langsheen de nieuwe verbindingsweg leggen we ook een breed fietspad aan. Dat fietspad takt ter hoogte van het kanaal aan op de fietssnelweg van de Provincie Limburg.

Timing en hinder

Afgelopen zomer werd de toekomstige weg, via de aanleg van een nieuwe rotonde, verbonden met de Trichterheideweg. Met de aanleg van een nieuw kruispunt, waarvan de werken op dinsdag 27 augustus 2019 van start gaan, maken we nu ook de aansluiting met Boksbeemdenstraat en Het Sas. Hiervoor breken we de bestaande rotonde op ter hoogte van de sluis. Hetgeen meteen betekent dat verkeer er de komende weken niet door kan. Zowel de Scheepvaartkaai, Boksbeemdenstraat als Het Sas sluiten we plaatselijk volledig af voor zowel auto’s, voetgangers als fietsers. Op vrijdag 8 november zijn het nieuwe kruispunt en de verbindingsweg klaar en kan alle verkeer vanaf 14 uur opnieuw over de sluis.

Trichterheideweg

Contact