Trage wegen

wo, 09/10/2019

De stad Hasselt wil het netwerk van autoluwe en autovrije paden en wegen inventariseren, verbeteren en uitbreiden. Want trage wegen als korte, snelle en veilige verbindingen tussen thuis, school, werk en handelskernen zorgen ervoor dat meer mensen zich te voet of met de fiets verplaatsen!  Ook jij kan helpen bij de realisatie van dit tragewegenplan!

persoon op landweg
Deel deze pagina:

Participatie

Paden, wegen, doorsteekjes, steegjes… We kennen allemaal wel van dit soort ‘trage wegen’ in zowel het stadscentrum als in de wijken. Ze zijn doorgaans autovrij en zorgen voor tijdwinst. Jammer genoeg kennen we ze niet allemaal en worden ze niet ten volle benut.

Daarom gaat de stad een tragewegenplan opstellen om ze als een volwaardig deel van de verkeersstructuur te gaan beschouwen. Samen met geïnteresseerden wilt het stadsbestuur het grondgebied - wijk per wijk - gaan afstappen en in kaart brengen. Bij dit inventarisatiewerk kunnen we dus zeker helpende handen gebruiken.

Meer info over het project op: http://hasselt.tragewegen.be/

Ja, ik doe mee

Schrijf je snel in voor een van onderstaande startmomenten. We geven je meer uitleg over het project en tonen je hoe je met de app Trage Wegen Inventaris DIPLA* zelf aan de slag kan om zelf de trage wegen op de kaart van Hasselt te zetten.

We hebben het Hasselts grondgebied opgesplitst in zes delen:

  • GRIJS: dinsdag 21 april om 19 uur (stadhuis 't Scheep, Limburgplein 1)
  • GROEN: donderdag 23 april om 19 uur (SBS Kermt, Diestersteenweg 165)
  • ORANJE: dinsdag 28 april om 19 uur (OC De Binder, Vijversstraat 2)
  • GEEL: dinsdag 5 mei om 19 uur (OC Godsheide, Kiezelstraat 118)            
  • BLAUW: donderdag 7 mei om 19 uur (Buitenschoolse kinderopvang Stevoort, Sint-Maartenplein  76)
  • ROZE: dinsdag 12 mei om 19 uur (OC Rapertingen, Luikersteenweg 395)        
grondgebied

Schrijf je in

Ik schrijf me in voor de infosessie op:

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring