Trage wegen

wo, 09/10/2019

Zouden korte en snelle verbindingen tussen thuis, school, werk en handelskernen ook jou kunnen overtuigen om je vaker te voet of met de fiets te verplaatsen? Daarom wil de stad Hasselt het netwerk van verkeersluwe buurtwegen inventariseren, verbeteren en uitbreiden. Ook jij kan helpen bij de realisatie van dit tragewegenplan!

persoon op landweg
Deel deze pagina:

Participatietraject

Paden, wegen, doorsteekjes, steegjes… We kennen allemaal wel van dit soort ‘trage wegen’ in zowel het stadscentrum als in de wijken. Ze zijn doorgaans autovrij en zorgen voor tijdwinst. Jammer genoeg kennen we ze niet allemaal en worden ze niet ten volle benut. Daarom gaat de stad een tragewegenplan opstellen om ze als een volwaardig deel van de verkeersstructuur te gaan beschouwen. Samen met geïnteresseerden wilt het stadsbestuur het grondgebied gaan afstappen en in kaart brengen. Bij dit inventarisatiewerk, gepland in het voorjaar van 2020, kunnen we dus zeker helpende handen gebruiken.

Ja, ik doe mee

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring