Trage wegen

Korte, snelle en veilige verbindingen

De stad Hasselt wil het netwerk van autoluwe en autovrije paden en wegen inventariseren, verbeteren en uitbreiden. Want trage wegen als korte, snelle en veilige verbindingen tussen thuis, school, werk en handelskernen zorgen ervoor dat meer mensen zich te voet of met de fiets verplaatsen. Ook jij kan helpen bij de realisatie van dit tragewegenplan!

Stap 1: inventarisatie

Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed bospaden en veldwegen… We kennen allemaal wel van dit soort ‘trage wegen’, zowel in het stadscentrum, als in de wijken en de open ruimte. Ze zijn doorgaans autovrij, aangenaam en rustig. Jammer genoeg kennen we deze trage wegen niet allemaal of worden ze niet ten volle benut. Dankzij de hulp van heel wat vrijwilligers zijn ondertussen bijna alle (potentiële) trage wegen op het grondgebied met een app in kaart gebracht. Een heel werk maar een belangrijke eerste stap naar een tragewegenplan. De inventarisatie (incl. controles) werd eind 2020 afgerond.

Stap 2: visie & participatie

Vanaf 2021 start het proces van visievorming.  Samen met de vzw Trage Wegen, inwoners en lokale organisaties willen we een toekomstbeeld uitwerken voor het Hasseltse tragewegennetwerk.

  • Welke trage wegen zijn belangrijk?
  • Kunnen bepaalde zaken beter?
  • Waar liggen de belangrijkste kansen en knelpunten?
  • Welke ingrepen zijn prioritair?

Blijf op de hoogte van dit project via de website van Trage Wegen vzw.
Heb je interesse om aan het project mee te werken, dan kan je dit ook doorgeven aan de dienst Grondbeleid via grondbeleid@hasselt.be