Trage wegen

wo, 09/10/2019

De stad Hasselt wil het netwerk van autoluwe en autovrije paden en wegen inventariseren, verbeteren en uitbreiden. Want trage wegen als korte, snelle en veilige verbindingen tussen thuis, school, werk en handelskernen zorgen ervoor dat meer mensen zich te voet of met de fiets verplaatsen!  Ook jij kan helpen bij de realisatie van dit tragewegenplan!

persoon op landweg
Deel deze pagina:

Participatie

Paden, wegen, doorsteekjes, steegjes… We kennen allemaal wel van dit soort ‘trage wegen’ in zowel het stadscentrum als in de wijken. Ze zijn doorgaans autovrij en zorgen voor tijdwinst. Jammer genoeg kennen we ze niet allemaal en worden ze niet ten volle benut.

Daarom gaat de stad een tragewegenplan opstellen om ze als een volwaardig deel van de verkeersstructuur te gaan beschouwen. Samen met geïnteresseerden wilt het stadsbestuur het grondgebied - wijk per wijk - gaan afstappen en in kaart brengen. Bij dit inventarisatiewerk kunnen we dus zeker helpende handen gebruiken.

Wil je zelf meehelpen? Registreer je dan via de website van Trage Wegen vzw en trek eropuit. Respecteer wel de coronamaatregelen zoals de social distancing en blijf binnen je eigen wijk.