Toelating crematie

Wat

Om een overledene te laten cremeren, heb je een toelating van het stadsbestuur nodig. Dat vraagt de begrafenisondernemer rechtstreeks aan bij de dienst Burgerlijke stand.

Wil je graag zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden? Je kan je keuze voor een begrafenis of crematie laten vastleggen in je laatste wilsbeschikking.

Kostprijs

Gratis