Toekomststraat

We willen van Hasselt een heuse fietsstad maken. Want fietsen is gezond, duurzaam en vormt een goed alternatief voor de wagen. Om dat doel te bereiken, blijven we investeren in allerhande fietsvoorzieningen. Tegelijk werken we oplossingen uit voor bepaalde knelpunten. Alle invalswegen naar ons stadscentrum zijn uitgerust met volwaardige fietspaden, behalve één: de Toekomststraat. Dit knelpunt willen we in het voorjaar van 2022, via een volledige herinrichting van de straat, grondig aanpakken.

Visie

Een ontwerp opmaken voor een integrale heraanleg is nooit gemakkelijk, ook niet voor de Toekomststraat. Dagelijks krijgt de straat een bijna continue stroom van verschillende weggebruikers te verwerken: voetgangers, fietsers, lijnbussen, auto’s en vrachtwagens. Die moeten allemaal een plaats krijgen en dat vraagt om keuzes. In samenspraak met een aantal mobiliteitspartners (De Lijn, politie LRH, Agentschap Wegen en Verkeer …) werkten onze diensten een eerste visie uit. Deze is gebaseerd op uitvoerig onderzoek van verschillende scenario’s waarbinnen we streefden om elke weggebruiker voldoende ruimte te geven.

De wegbreedte van de Toekomststraat is echter beperkt. Hierdoor zijn wijzigingen aan het parkeeraanbod in de straat onvermijdelijk. Daarom willen we ook het parkeerbeleid in de directe omgeving hervormen met als doel het algemene parkeeraanbod voor de bewoners rondom de Toekomststraat te waarborgen. De Toekomststraat behoort al tot de zone voor betalend parkeren (betaalzone Stadspark). Ook de Albrecht Rodenbachstraat willen we aan deze zone toevoegen, zodat de bewoners van de Toekomststraat er nog steeds gratis kunnen parkeren maar ook de kans op een vrije plek er vergroot. Voor persoonlijk bezoek is er de bezoekerskaart met 200 gratis parkeeruren. Als bijkomende maatregel willen we een aantal parkeerplaatsen in de Albrecht Rodenbachstraat exclusief voorbehouden voor bewoners van de omliggende straten.

Digitaal infomoment

De visie en het voorstel om het parkeerbeleid te hervormen, leggen we graag in detail aan de buurt voor. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn fysieke bijeenkomsten momenteel niet mogelijk. Omdat we betrokkenen nog steeds zo uitvoerig mogelijk willen informeren over onze projecten, organiseerden we op donderdag 12 november 2020 een online infomoment of webinar. De presentatie van die avond vind je onderaan. Kon je niet deelnemen en wil je graag een persoonlijke toelichting? Dat kan! Maak hiervoor een afspraak met onze dienst Mobiliteit.

Timing

Momenteel loopt de procedure voor het aanstellen van een bureau dat het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Toekomststraat zal opmaken, maar ook een fasering voor de werken en een lastenboek. Dit bureau willen we begin 2021 aanstellen. De vervolgstappen zijn:

  • begin 2021: aanstellen bureau voor opmaak definitief ontwerp & fasering
  • zomer 2021: afronden definitief ontwerp & fasering en goedkeuring door college van burgemeester en schepenen
  • september 2021: aanvragen omgevingsvergunning & start aanstellingsprocedure aannemer
  • voorjaar 2022: start werken

Veelgestelde vragen

Momenteel verwerken we de vragen die werden gesteld tijdens het webinar tot een lijst met veelgestelde vragen. Deze vind je vanaf woensdag 18 november terug op deze pagina.

Contact