Subsidie voor twaalf kunstenorganisaties

wo, 10/03/2021

Samen met de stad Genk investeren we de volgende vijf jaar 2.323.500 euro in een structurele ondersteuning van twaalf professionele kunstenorganisaties. Dat gebeurt voor de eerste keer binnen het gezamenlijke kunstensubsidiereglement. 

kunstenorganisaties
Deel deze pagina:

Elke kunstorganisatie met twee jaar werking in één of beide steden kon de voorbije maanden een subsidie-aanvraag indienen. Negen organisaties deden dat in Hasselt, zes in Genk, zes kozen voor een aanvraag in beide steden.  Van podiumkunsten over literatuur tot discipline-overschrijdende kunsten: uit de ingediende dossiers blijkt dat er heel wat beweegt in de Limburgse kunstensector en dat er heel veel talent aanwezig is. Twaalf aanvragen, verspreid over verschillende kunstdisciplines, werden door een onafhankelijke expertencommissie positief beoordeeld. De kunstenorganisaties zetten in op netwerk- en talentontwikkeling, publieksparticipatie met bijzondere aandacht voor mensen in kansarmoede, gemeenschapsvorming, innovatie en/of dragen bij aan de uitstraling van de stad.  

Twaalf positieve beoordelingen

Concreet kunnen twaalf professionele kunstenorganisaties tussen 2021 en 2025 (afhankelijk van hun aanvraag) hun werking versterken met in totaal 2.323.500 euro aan financiële ondersteuning van Hasselt en Genk. De positief beoordeelde aanvragen zullen uitmonden in onder meer structurele coachingtrajecten, een outreachende werking rond cultuurparticipatie of een versterkte inzet op kunst in de openbare ruimte. Deze organisaties zullen via hun werking een nieuwe generatie talent inspireren en kansen geven. De impact is dus groter dan de pure financiële ondersteuning

Het gaat daarbij om volgende organisaties:

 • AFF: jaarlijks 40.000 euro in 2021-2023
 • CIAP : jaarlijks 45.000 euro in 2021-2025
 • FLACC : jaarlijks 55.000 euro in 2021-2025
 • B-Classic: jaarlijks 100.000 euro in 2021-2023
 • De Eenzamen: jaarlijks 38.000 in 2021-2023
 • Het Huis Hasselt: jaarlijks 18.000 euro in 2021-2023
 • Het Nieuwstedelijk: jaarlijks 130.000 euro in 2021-2025
 • Muziekodroom: jaarlijks 50.000 euro in 2021-2023
 • Passerelle: jaarlijks 25.000 in 2021-2023
 • Tout Petit: jaarlijks 18.500 euro in 2021-2023
 • Villa Verbeelding: jaarlijks 22.000 euro in 2021-2025
 • Vonk: 88.000 euro in 2021, 90.000 in 2022, 100.000 in 2023

Volgende oproep?

Organisaties van wie de aanvraag negatief werd beoordeeld in kader van dit reglement zijn niet uitgesloten van andere stedelijke middelen. We hopen dat ze met de gekregen feedback aan de slag gaan. Zodat ze bij een volgende indienronde voor het kunstenreglement met een nieuw, versterkt dossier komen aankloppen. Een volgende oproep voor dossiers kan gebeuren in 2022 of ten laatste 2023.