Subsidie voor straatfeest, buurtfeest of evenement in de wijk

Wat

Plan je een activiteit die de sociale contacten in je straat of buurt bevordert? Doen! De dienst Cultuur steunt je financieel, als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Straatfeest?
Dat is een activiteit voor alle bewoners van de volledige straat of een duidelijk afgebakend deel ervan. Vraag je subsidie aan met minimaal 2 personen die ouder zijn dan 18 jaar en die elk op een ander adres wonen.

Buurtfeest?
Dat is een activiteit voor alle bewoners van minstens twee volledige straten, met een extra feestelijk karakter door extra animatie of een speciaal programma. Vraag je subsidie met minimaal 8 personen die ouder zijn dan 18 jaar en die elk op een ander adres wonen.

Wijkevenement?
Dat is een activiteit voor alle wijkbewoners, met een extra feestelijk karakter door extra animatie of een speciaal programma, verspreid over verschillende avonden. Vraag je subsidie met minimaal 2 personen van de feitelijke vereniging, die ouder zijn dan 18 jaar en die elk op een ander adres wonen.

Voor wie

Je woont in Hasselt.

Voorwaarden:

Hoe aanvragen

Vervolledig jouw aanvraagformulier minstens 6 weken vóór je activiteit op http://evenement.hasselt.be. De dienst Cultuur bespreekt je voorstel met het college van burgemeester en schepenen en laat je zo snel mogelijk weten of je aanvraag goedgekeurd is.

Bedrag

100 euro voor een straatfeest
250 euro voor een buurtfeest
750 euro voor een evenement in de wijk


Op voorwaarde dat je ons binnen de drie maanden de kassatickets of facturen en het bewijsmateriaal (uitnodiging, affiche, foto’s) bezorgt. Na de controle van je bewijsstukken storten we je subsidie.

Contact