Titel

Subsidie voor koor of muziekensemble

Subsidie voor koor of muziekensemble

Wat

Een concert ín Hasselt, vóór Hasselaren en dóór een Hasselts koor of muziekensemble. Dat soort activiteiten geeft de Stad Hasselt graag een duwtje in de rug. De dienst Cultuur steunt je financieel, als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Voor wie

Een koor of muziekensemble dat lid is van de Hasseltse socioculturele raad.

Voorwaarden concert

  • Het concert vindt plaats in Hasselt.
  • Je plaatst het Hasseltse stadslogo op het promotiemateriaal.
  • Je bezorgt 10 vrijkaarten voor het concert aan het stadsbestuur.

Hoe aanvragen

Stuur je aanvraag minstens 2 maanden vóór je concert via mail of post. In je aanvraag vermeld je de datum, plaats, het programma, de uitvoerders en een begroting van je concert. De dienst Cultuur bespreekt je voorstel en laat je weten of je aanvraag goedgekeurd is.

Bedrag

Je krijgt 375 euro steun als je ons ten laatste 3 maanden na het concert een gedetailleerde eindafrekening bezorgt. Je krijgt daarbovenop een extra toelage van 250 euro bij een negatief saldo. Na controle van de bewijsstukken storten we de subsidie op de rekening van je vereniging.