Subsidie voor jeugdverenigingen of individu: buitenlands jeugdinitiatief

Wat

Neem je deel aan een project in het buitenland? Of regel je een ontmoeting in Hasselt met jongeren uit het buitenland? Fijn! Er zijn 5 soorten buitenlandse initiatieven waarvoor de dienst Jeugd financiële steun geeft:

 • deelname aan een project in het buitenland
 • eigen organisatie van een project in het buitenland
 • eigen organisatie van een project in Hasselt met deelname buitenlandse gasten tussen 18 en 25 jaar
 • Deelname aan een internationaal kamp in het buitenland (alleen voor erkend Hasselts jeugdwerk) (vb Jamboree)
 • individuele uitwisseling

Voor wie

 • Individuele jongere tussen 18 en 25 jaar en gedomicilieerd in Hasselt.
 • Hasseltse jeugdorganisatie die regelmatig activiteiten organiseert: erkende jeugdvereniging, Chrysostomoscomité van een humaniora, feitelijke vereniging of vzw voor en door jongeren.

Voorwaarden uitwisseling

 • uitwisseling is geen schoolstage of opdracht vanuit de studie ( tip: wel subsidie via dienst ontwikkelingssamenwerking stad Hasselt)  en

 • uitwisseling heeft als doel om een samenwerking te bekomen tussen 2 jeugdige (18-25 jaar) partijen (enerzijds Hasselt, anderzijds buitenland) en

 • uitwisseling heeft als reden een maatschappelijk engagement waarbij verdraagzaamheid, creativiteit en culturele diversiteit centraal staan, en

 • uitwisseling heeft als gevolg een daadwerkelijke ontmoeting tussen 2 culturen en

 • project mag geen winst nastreven (projecten met een in hoofdzaak commercieel karakter komen niet in aanmerking) & is geen onderdeel van een geldinzamelactie.

   

Hoe aanvragen

Vervolledig deel 1 van het aanvraagformulier digitaal en mail het minstens een maand vóór je vertrek of startdatum project naar jeugdprojecten@hasselt.be.

Mail het tweede deel van het aanvraagformulier ten laatste één maand na thuiskomst of einddatum project. De jeugddienst bespreekt je aanvraag met de Jeugdraad en het College van burgemeester en schepenen. Op basis van hun advies laten we je weten of je aanvraag goedgekeurd is.

Bedrag

Je krijgt 50 % van je reis- en verblijfsonkosten met een maximum van 500 euro steun als je ons binnen de twee maanden de kassatickets of facturen van je reis of project bezorgt. Na de controle van je bewijsstukken storten we je subsidie.

Contact