Titel

Subsidie sportinfrastructuur voor sportverenigingen

Subsidie sportinfrastructuur voor sportverenigingen

Wat

Hasselt heeft een zwak voor sportverenigingen. Daarom steunen we je graag als je je sportinfrastructuur wilt:

  • verbouwen renoveren,
  • bijbouwen
  • de veiligheid verhogen
  • sportspecifiek materiaal aankopen.

Voorwaarden

  • Maximum 1 aanvraag per jaar per sportvereniging zonder een ander lopend investeringsdossier.
  • Stad Hasselt is eigenaar van de grond of je hebt het gebruiksrecht voor minstens 5 jaar.
  • Je hebt de sportinfrastructuur in eigendom of je beschikt over een gebruiksrecht.
  • Cafetaria en horecavoorzieningen komen NIET in aanmerking voor betoelaging.

Voor wie

erkende Hasseltse sportverenigingen

Hoe aanvragen

Voor werken gepland in 2018, bezorg je ons een aanvraag met offertes van de werken ten laatste voor 31 augustus 2017 via sport@hasselt.be. De dienst Sport bespreekt je aanvraag met de Sportraad en het College van burgemeester en schepenen. Op basis van hun advies laten we je zo snel mogelijk weten of je aanvraag goedgekeurd is en wat het subsidiebedrag bedraagt. Na goedkeuring van je dossier kan je starten met de werken of overgaan tot de aankoop van het sportmateriaal.

Bedrag

Je krijgt 50 % van de bewezen uitgaven met een maximum van 50.000 euro. Doe je veiligheidswerken (bv. stabiliteit, dak, verwarming) dan krijg je 70% van de bewezen uitgaven met een maximum van 70.000 euro.