Subsidie internationale solidariteit: sensibiliseringsactie in Hasselt

Wat

Organiseer je een sensibiliserende actie of activiteit in Hasselt die focust op internationale solidariteit? Vraag dan financiële steun aan de dienst Gelijke Kansen.

Voor wie

Een Hasseltse vzw of feitelijke vereniging, verankerd in Hasselt.

Voorwaarden project

  • Met je activiteit probeer je Hasselaren bewust of gevoelig te maken voor een bepaald mondiaal probleem of thema. (bijvoorbeeld: een fototentoonstelling over een bepaald land, een debat over een bepaald mondiaal thema, een thematische workshop, een mondiale dag op school, een mondiaal spel voor jongeren, een eigen ervaring of uitwisseling toelichten, een project of werking in een land of regio in het Zuiden in de kijker plaatsen...)
  • Je activiteit wordt georganiseerd in Hasselt.
  • Je promoot je activiteit zelf via een Facebookpagina, website van het project, een eigen nieuwsbrief of de nieuwsbrief van ontwikkelingssamenwerking.

     

Hoe aanvragen

  1. Vervolledig je aanvraag (in het Nederlands) en mail dit voor 30 juni 2018 naar ontwikkelingssamenwerking@hasselt.be. Is je aanvraag te laat? Dan wordt die pas in 2018 behandeld.
  2. We leggen je vraag voor aan een onafhankelijke commissie van experten, het College van burgemeester en schepenen. Op basis van hun advies laten we je weten of je aanvraag goedgekeurd is en hoeveel je ontvangt.
  3. Je ontvangt je subsidie in het najaar.
  4. Bezorg je evaluatierapport voor 30 juni 2019, samen met je nieuwe aanvraag.

Bedrag

Afhankelijk van de vraag, met een maximum van 500 euro per activiteit.

Werking

De dienst Gelijke kansen liet een filmpje maken om iedereen te informeren over de werking en het gelijkekansenbeleid van Stad Hasselt.

Je kan het filmpje bekijken via onze facebookpagina: facebook.com/gelijkekansenhasselt

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van onze acties, activiteiten en zoveel meer?

Schrijf je zeker in op de nieuwsbrieven van de dienst gelijke kansen. We sturen maandelijks twee nieuwsbrieven uit: eentje over diversiteit, een tweede over internationale solidariteit in en rond Hasselt. Interesse? Laat hieronder je emailadres achter:

Contact: 

Stadsbestuur

Limburgplein 1
3500 Hasselt
Tel. ontwikkelingssamenwerking