Titel

Subsidie capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden

Subsidie capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden

Voor wie

 • Een vzw of feitelijke vereniging:
  • met hoofdverblijfplaats in Hasselt
  • met een lokale werking in Hasselt
  • gericht op ontwikkelingssamenwerking
  • minstens 3 leden gedomicilieerd in Hasselt
  • samenwerkend met de adviesraad SWOS en Stad Hasselt
  • in het geval van een vzw: geen ngo (niet-gouvernementele organisatie)
  • met een bankrekeningnummer op naam van de vereniging
 • Stedelijke adviesraad ontwikkelingssamenwerking (SWOS)

Voorwaarden project

 • Het project is gericht op duurzame ontwikkeling
 • Met een evenwicht tussen sociale, culturele, ecologische en economische doelstellingen.
 • Gericht op lange termijn, zodat de doelgroep het project na de projectsteun kan overnemen.
 • Met participatie van de lokale bevolking en eventueel de lokale overheid.
 • Het project wordt in Hasselt bekendgemaakt.

Hoe aanvragen

 1. Vervolledig je aanvraag en bezorg dit voor 30 april 2016 aan de dienst Ontwikkelingssamenwerking. We leggen je vraag voor aan de Stedelijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (SWOS) en het College van burgemeester en schepenen. Op basis van hun advies laten we je weten of je aanvraag goedgekeurd is en hoeveel je ontvangt.
 2. Je ontvangt je subsidie in december 2016.
 3. Bezorg je evaluatieformulier voor 30 oktober 2017 met uitleg hoe je de financiële steun hebt ingezet.

Bedrag

Afhankelijk van de vraag