Subsidie buitenlands jeugdinitiatief

Subsidie buitenlands jeugdinitiatief

Wat

Neem je deel aan een project in het buitenland? Of regel je een ontmoeting in Hasselt met jongeren uit het buitenland? Fijn! Er zijn 5 soorten buitenlandse initiatieven waarvoor de dienst Jeugd financiële steun geeft:

 • deelname aan een project in het buitenland
 • eigen organisatie van een project in het buitenland
 • eigen organisatie van een project in Hasselt met deelname buitenlandse gasten tussen 18 en 25 jaar
 • deelname van een erkende Hasseltse jeugdvereniging aan een internationaal kamp in het buitenland (bijvoorbeeld Jamboree)
 • individuele uitwisseling

Voor wie

 • Individuele jongere tussen 18 en 25 jaar en gedomicilieerd in Hasselt.
 • Hasseltse jeugdorganisatie die regelmatig activiteiten organiseert: erkende jeugdvereniging, Chrysostomoscomité van een humaniora, feitelijke vereniging of vzw voor en door jongeren.

Voorwaarden uitwisseling

 • geen schoolstage of opdracht van school (je komt eventueel in aanmerking voor subsidie jongerenreis ontwikkelingslanden)
 • ontmoeting tussen 2 culturen
 • samenwerking tussen 2 jeugdige partijen – met jongeren van 18 en 25 jaar in Hasselt en het buitenland
 • maatschappelijk engagement: verdraagzaamheid, creativiteit en culturele diversiteit staan centraal
 • géén onderdeel van een geldinzamelactie en géén groot commercieel karakter

Hoe aanvragen

Vervolledig deel 1 van het aanvraagformulier digitaal en mail het minstens een maand vóór je vertrek of startdatum project naar jeugdprojecten@hasselt.be.

Mail het tweede deel van het aanvraagformulier ten laatste één maand na thuiskomst of einddatum project. De dienst Jeugd bespreekt je aanvraag met de Jeugdraad en het College van burgemeester en schepenen. Op basis van hun advies laten we je weten of je aanvraag goedgekeurd is.

Bedrag

Je krijgt 50 % van je reis- en verblijfsonkosten met een maximum van 500 euro steun als je ons binnen de twee maanden de kassatickets of facturen van je reis of project bezorgt. Na de controle van je bewijsstukken storten we je subsidie.