Subsidie aanleg en onderhoud kleine landschapselementen

Wat

Als je in de toekomst in Hasselt een nieuwe poel uitgraaft, een haag aanplant of een houtkant aanlegt dan kan je daar extra subsidies voor krijgen.

De aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, poelen, loofbomen en knotbomen. Er moet echter wel steeds gekozen worden voor streekeigen boom- en struiksoorten, waarbij er een positieve bijdrage wordt geleverd aan het voor onze streek typische landschap en natuur. Ook bij de aanleg van een poel mogen er enkel inheemse planten in en rond het water staan die spontaan ontwikkelen. Exoten moeten verwijderd worden.

Hoe aanvragen

Neem hiervoor contact met de dienst Groen.
Het subsidiebedrag varieert per landschapselement.

Contact