Studentenactiviteit tijdens corona

Welke activiteiten mag je als student, in tijden van corona, laten plaatsvinden? In samenspraak met stad Hasselt, het lokaal bestuur Diepenbeek en de hogere onderwijsinstellingen werd er een algemeen kader uitgewerkt, met als basis de Vlaamse en federale richtlijnen.

Wat kan en niet kan wordt aangegeven op basis van de huidige COVID-19-situatie in onze gemeente. De evenementenmatrix helpt je op weg!

Hoe kan ik als student iets organiseren?

Je activiteit coronaproof plannen is niet gemakkelijk! We stelden een stappenplan op om jou te begeleiden in dit proces:

 1. Bekijk in de onderstaande activiteitenmatrix of je activiteit kan plaats vinden en welke voorwaarden er aan verbonden zijn.
   
 2. Voer een scan uit via het Covid Event Risk Model (CERM), indien de activiteitenmatrix dit aangeeft. Deze scan geeft je inzicht in veiligheidsrisico's bij een event. Is je resultaat groen? Dan kan je je aanvraag verder zetten.
   
 3. Voor elke activiteit dient er een doordacht, beknopt draaiboek opgemaakt te worden, op basis van de CERM. In zo'n draaiboek beschrijf je in enkele zinnen wat je evenement inhoudt en welke concrete veiligheidsmaatregelen je neemt. Zo is het voor iedere instantie duidelijk wat er georganiseerd wordt.
   
 4. Waar vindt je evenement plaats?
  • Op de campus van een onderwijsinstelling ➔ Ga naar stap 5
  • Op openbaar domein ➔ Ga naar stap 6
  • Op kot ➔ Ga naar stap 7
    
 5. Locatie activiteit: campus
  Stuur je event scan en draaiboek op naar de dienst studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling. Zij geven advies en oordelen op basis van de geldende richtlijnen van het federale en lokale niveau en bestaande protocollen.
 6. Locatie activiteit: openbaar domein
  Wanneer je openbaar domein inneemt, of je hebt materialen of een vergunning voor drank of muziek nodig, dan stuur je je event scan en draaiboek uiterlijk 3 weken voor de activiteit op. 
 7. Locatie activiteit: kot
  Algemene richtlijnen kan je steeds vinden op de website van Kot@Limburg en in het kader voor studentenactiviteiten Hasselt en Diepenbeek.
  Een activiteit op kot organiseren kan mits groene event scan. Zonder groene event scan wordt zo'n activiteit als samenscholing aanzien en is dit dus niet toegelaten.
  Stuur je event scan en draaiboek naar je lokaal bestuur.
 8. Voor de activiteit plaatsvindt, kan de politie of brandweer een controle ter plaatse uitvoeren. Ook tijdens je activiteit kan je controle krijgen om na te gaan of de gemaakte afspraken en voorzorgsmaatregelen nageleefd worden.
   
 9. Dit stappenplan / deze werkwijze is van toepassing voor alle activiteiten.

Wat mag ik organiseren? Check de evenementenmatrix!

Selecteer je activiteit:

Publiek evenement met horeca
TD of fuif ❌ Niet toegelaten
Cantus ❌ Niet toegelaten
Studentencafé of ander horeca evenement

✅ Toegelaten, mits positieve eventscan CERM en duidelijk draaiboek dat set van veiligheidsmaatregelen duidt. 

Receptie

✅ Toegelaten, mits positieve eventscan CERM en duidelijk draaiboek dat set van veiligheidsmaatregelen duidt. 

Publiek evenement zonder horeca
Studentendoop

❌ Niet toegelaten

Evenement zonder horeca (lezing, debat, quiz, workshop, ...)

✅ Toegelaten, mits positieve eventscan CERM en duidelijk draaiboek dat set van veiligheidsmaatregelen duidt. 

Culturele activiteit (filmavond, muzikaal optreden, ...)

✅ Toegelaten, mits positieve eventscan CERM en duidelijk draaiboek dat set van veiligheidsmaatregelen duidt. 

Ontdek de bepalingen in het protocol cultuur

Sportactiviteit

✅ Toegelaten, mits positieve eventscan CERM en duidelijk draaiboek dat set van veiligheidsmaatregelen duidt. 

Ontdek de bepalingen in het protocol sport.

Bijeenkomsten
Vergaderen ✅ Toegelaten
 • Groepen van maximaal 50 personen.
 • Respect voor social distancing tussen de deelnemers.
 • Gebruik van mondmasker indien de afstand niet gegarandeerd kan worden. Voor binnenruimtes is dit verplicht.
 • Bij voorkeur vinden activiteiten buiten plaats.
 • Binnenruimtes zijn aangepast naargelang het aantal deelnemers en moeten voldoende geventileerd kunnen worden.
  • Blijf inzetten op ontsmetten van handen, gebruik van eigen materialen, ...
 • Digitaal vergaderen wordt aanbevolen.
Onthaalactiviteiten

✅ Toegelaten, mits positieve eventscan CERM en duidelijk draaiboek dat set van veiligheidsmaatregelen duidt. 

Weekends

We ontraden verenigingen om in de huidige omstandigheden een weekend te organiseren.

Je kan je aanvraag indienen mits positieve eventscan CERM en duidelijk draaiboek dat set van veiligheidsmaatregelen duidt. 

Probeer echter gebruik te maken van de mogelijkheid tot het organiseren van onthaalactiviteiten die gespreid en beperkt plaatsvinden.

Op kot
Samenleven op kot
 • Respecteer de maatregelen rond hygiëne, meer nog dan anders.
 • Binnen is je sociale bubbel beperkt tot 3 + jezelf
 • Social distance is de maatstaf. Mondmasker waar dit niet kan.
 • Indien je ziek bent, ga je best naar huis.
Kotactiviteiten

✅ Toegelaten, mits positieve eventscan CERM en duidelijk draaiboek dat set van veiligheidsmaatregelen duidt. 

Vragen?

Voor praktische vragen over het kader van studentenactiviteiten, advies over protocollen en veiligheidsmaatregelen of meer informatie over het stappenplan kan je steeds terecht bij je onderwijsinstelling:

Contact