Strooien

Binnen welke periode zijn de strooidiensten actief?

Van begin november tot midden maart zijn medewerkers van de stad van permanentie voor de gladheidsbestrijding op de gemeentewegen.

Hoe bepaalt de stad wanneer strooien noodzakelijk is?

Op de twee koudste (laagst gelegen) plaatsen van de stad, in de Kermtstraat en de Platte Vijverstraat, vind je twee gladheidsmeldingssystemen. Deze bestaan uit verschillende meettoestellen aan de hand waarvan we tijdens de wintermaanden de weerssituatie beter kunnen inschatten. Zo meten drie sensoren in de rijweg de wegdektemperatuur, één dieptesensor de grondtemperatuur en een weerhut de luchttemperatuur en -vochtigheid. Drie andere sensoren in het wegdek meten aan de hand van geleidbaarheid het zoutgehalte en de natheid van het wegdek. Hiermee detecteren we de hoeveelheid restzout en vermijden we overbodige strooibeurten. Een team van gladheidsmeteorologen analyseert in een centrale meldkamer de gegevens 24 uur per dag en 7 dagen op 7. Ze verwittigen ons wanneer onze strooiwagens best uitrukken. Daarnaast hebben we steeds zelf toegang tot de meetgegevens en staat een gladheidsmeteoroloog indien nodig klaar met advies.

Strooit de stad alle Hasseltse wegen?

Neen, de Hasseltse invalswegen worden beheerd en dus ook gestrooid door het Agentschap Wegen en Verkeer:

 • R70: Kleine Ring + fietsboulevard
 • R71: Grote Ring
 • N2: Diepenbekerweg / Koningin Astridlaan / Kuringersteenweg / Diestersteenweg
 • N20: Luikersteenweg
 • N74: Kempische Steenweg
 • N75: Genkersteenweg
 • N80: Expressweg
 • N702: Universiteitslaan
 • N722: Sint-Truidersteenweg
 • N725: Lummense Kiezel
 • N729: Herkenrodedreef / Zolderse Kiezel / Stokrooieweg
 • N739: Stevoortse Kiezel
 • N754: Kolmenstraat / Sint-Maartenplein / Alkenstraat
 • E313: Autosnelweg

Waarom worden sommige wegen niet gestrooid?

De ijs- en sneeuwbestrijdingsteams gaan te werk volgens een strategisch strooiplan. De wegen overal, voortdurend en tegelijk strooien is immers onmogelijk. De zoutvoorraad is immers niet eindeloos. Daarnaast kost sneeuw- en ijzelbestrijding heel veel geld en tast het de beplanting naast onze wegen aan. Bovendien heeft strooien in rustige straten geen enkele zin. Strooizout en pekel kan pas optimaal inwerken op sneeuw en ijs wanneer in een straat continue voldoende verkeer rijdt.

Daarom ligt onze focus op het vrijwaren van de voornaamste verkeersassen van winterellende. Zo kan het verkeer vlot de stad in en uit en moeten mensen niet al te ver rijden om een ijs- en sneeuwvrije weg te vinden. Is er op de grote verbindingswegen gestrooid, dan pakken we de busbanen aan. Daarna volgen de toegangen tot parkings, uitritten van de wijken en krijgen de secundaire verbindingswegen een strooibeurt. Ook de belangrijkste fietspaden vergeten we niet. Hiervoor zetten we fietspadstrooiers en borstelwagentjes in. Al is strooien op fietspaden minder effectief omwille van het beperktere verkeer.

In een aantal straten die deel uitmaken van het strooiplan strooien onze diensten dit jaar toch niet. Dit zijn straten waar het wegdek recent werd vernieuwd. Het strooizout zou er het nieuwe wegdek aantasten. Als alternatief plaatsen we er verwittigingsborden die chauffeurs waarschuwen.

Mijn straat is opgenomen in het strooiplan, maar toch duurt het een tijdje voor er een strooiwagen passeert?
De gemeentewegen zijn onderverdeeld in vier strooiroutes. Het strooien van elke route neemt zo’n 2,5 tot 3 uur in beslag. In sommige gevallen merk je ook niet meteen op dat er is gestrooid. Zo geraakt het zout bij hevige sneeuwbuien als snel ondergesneeuwd.

En wat met de stoepen?

Overdag ruimen ploegen sneeuw langs openbare gebouwen, tunnels, bruggen en druk belopen openbare plaatsen. Het politiereglement bepaalt dat iedere Hasselaar verplicht het stukje stoep voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij moet houden. Bewoners van appartementsgebouwen en studentenkoten maken hierover best onderling goede afspraken.

Hoe hou ik mijn stoep ijs- en sneeuwvrij?

Je verwijdert alle sneeuw en ijs over minimum één meter breedte. Al het overtollige sneeuw en ijs mag je ophopen langs het voetpad. Zorg wel dat de rioolputten vrij blijven. Je strooit best ook wat zout.

Wat riskeer ik als ik de stoep voor mijn deur niet sneeuw- of ijsvrij hou?

Doe je dit niet, dan riskeer je een gemeentelijke administratieve sanctie. Vindt er voor je woning een glijpartij plaats, dan moet jouw familiale verzekering de eventuele schade vergoeden.

Wat gebruikt de stad om te strooien?

De strooidiensten van de stad gebruiken voornamelijk nat zout. Dit is een mengsel van strooizout en water, dat vrijwel meteen sneeuw en ijs doet smelten wanneer er veelvuldig verkeer over rijdt. Nat zout blijft beter op de weg kleven en waait minder snel weg. Hierdoor kunnen we ook nauwkeuriger strooien en voorkomen we dat planten en bomen langs de wegen schade ondervinden van het zout.

Hoe groot is de zoutvoorraad van de stad?

De stadsmagazijnen zijn uitgerust met drie silo’s waarin strooizout onder optimale omstandigheden kan worden bewaard. Samen hebben ze een capaciteit van 170 ton strooizout. Zodra een silo leeg is, laten we deze meteen terug aanvullen. Daarnaast beschikken we jaarlijks over 60 ton zout in zakken. Bij extreem noodweer nemen we bijkomend maatregelen en reserveren we extra voorraden bij onze leverancier. Dit alles is voldoende om een normale winter vlekkeloos te doorstaan.

Hoeveel strooiploegen zijn er actief?

Voor het bestrijden van sneeuw- en ijzel werkt de stad met vier strooiploegen.

Contact