Stel je kandidaat voor een van de 2 vacante standplaatsen voor foodtrucks op het Molenpoortplein

Wat

Stad Hasselt voorziet 3 standplaatsen voor ambulante handel.
1 van de plaatsen werd reeds ingevuld, de overige 2 standplaatsen stellen we nu open voor geïnteresseerde kandidaten. 

Deze zijn te vinden op het Molenpoortplein tegen de grasberm. Hiervoor gaan we op zoek naar stijlvolle, authentieke foodtrucks om de shopbeleving van onze bezoekers nog extra dimensie te geven.

Je kandidaat stellen kan tot en met 13 mei om 18 uur.

Voor wie

We gaan op zoek naar 2 foodtrucks, met een van de volgende invullingen:

 • Een mooi authentiek wafelkraam
 • Een hotdog-/braadworstenkraam, een foodtruck met artisanale kroketten en/of hartige snacks
 • Een veggie-foodtruck met churros, aardappel-tapas en andere plantaardige hapklare snacks

Het is hierbij belangrijk dat de foodtrucks de stijl en authenticiteit uitstralen die past bij de vormgeving van het plein en de historische binnenstad.

De foodtrucks kunnen een maximale footprint van 16m² hebben (incl. losse elementen). Er mogen geen extra tafels en stoelen geplaatst worden voor de consumptie ter plaatse.

Op het ogenblik van je aanvraag moet je in het bezit zijn van een ‘machtiging ambulante handel als werkgever’ of leurkaart. Heb je deze nog niet? Vraag ze aan bij één van de ondernemingsloketten in Hasselt.

Periode

De standplaatsen worden vrijgegeven met een jaarabonnement per kalenderjaar. Er dient een minimum aanwezigheid voorzien te worden op vrijdag, zaterdag en de koopzondagen, maar meer dagen zijn mogelijk. In de vakantieperiodes dient de standplaats 7/7 ingenomen te zijn.

Tijdens de MERWT-markt op de 1e zaterdag van de maand of andere grote evenementen waarop het Molenpoortplein reeds ingenomen wordt en de standplaats dus niet beschikbaar is, voorziet Stad Hasselt een alternatieve locatie op het Verbindingsplein, aan de kant van de Holiday Inn of de overzijde. Er is dus steeds ruimte voorzien voor de abonnementhouder van de standplaats.

Kostprijs

10 euro voor de eerste 6 meters en 1,50 euro per extra meter (per dag). Elke begonnen meter wordt beschouwd als een volledige meter.

Hoe aanvragen

Je kandidaat stellen doe je door onderstaand formulier in te vullen voor 13 mei 2022 om 18 uur.

Alle aanvragen zullen worden beoordeeld op de complementariteit van het productaanbod, de stijl en authenticiteit van de foodtruck en de volgorde van indiening.

Vervolgens wordt je aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 • Bij een positieve beslissing ontvang je een machtiging (vergunning) met vermelding wat, waar en wanneer je mag verkopen.
 • Bij een negatieve beslissing wordt meegedeeld waarom je geen vergunning ontvangt.

Jouw aanvraag

Gegevens aanvrager
Kenmerken onderneming
Standplaats / kraam
Interesse voor de standplaats met

Welke stijl en authentiek straalt de foodtruck uit ? Hoe past de foodtruck in de beeldkwaliteit van het Molenpoortplein en de historische binnenstad ?

 

Maximaal 3 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, jpeg.

Afmetingen van de kraam

Maximale toegestane footprint bedraagt max 16m² (incl. de losse elementen). Er mogen geen tafels en stoelen voor consumptie ter plaatse uitgestald worden

Plaats ambulante handel en datum
Ik wens ook deze bijkomende dagen

Verplichte voorwaarden

 • Handelaar biedt een combinatie aan van kleine snacks en eventueel dranken( frisdranken , geen alcoholische dranken)
 • De standhouder voorziet zelf in de nutsvoorzieningen 
 • De standhouder voldoet aan de bepalingen van het gemeentelijk reglement ambulante handel en de Vlaamse regelgeving ambulante activiteiten
 • De standhouder beschikt over de nodige keuringsattesten van de aanwezige installaties 
 • Er mag geen muziek of een andere geluidsuitzending gespeeld worden
 • De ambulante handelaar heeft de nodige vergunningen om zijn ambulante handelsactiviteit uit te voeren :
  •  Machtiging ambulante handel (leurkaart)
  • Geldig keuringsattest gas en elektrische installaties
  • Attest Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid ( FAVV) 
 • Er is een vast sluitingsuur. De foodtruck wordt (minstens) uitgebaat tot 18u30
 • De ambulante handelaar is verplicht om een vuilnisbak te plaatsen en de ruimte rondom zijn kraam ( 10 meter) proper te houden
 • De marktwagen of kraam moet elke avond de standplaats verlaten en kan niet blijven staan.
Bij aanvraag in te dienen documenten
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, jpeg.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, jpeg.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, jpeg.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, jpeg.
Maximaal 2 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, jpeg.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, jpeg.

Het abonnement wordt toegekend per kalenderjaar. Het abonnement kan niet stilzwijgend verlengd worden.

De uitbating van deze foodtrucks valt onder het gemeentelijk reglement ambulante handel zoals vermeld op deze pagina.

Privacy

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring