RUP 220 Stationsomgeving (in opmaak)

Stationsomgeving

Webinar

Op donderdag 3 december 2020 organiseerden we een webinar rond de start- en procesnota van de stationsomgeving. De vragen die toen werden beantwoord, vind je in onderstaand verslag:

Geef je mening over de start- en procesnota

De stad Hasselt werkt een geactualiseerde visie uit voor de stationsomgeving. Op basis van 550 ingevulde enquêtes en verschillende groepsgesprekken stelden we een proces- en startnota op. Deze geeft weer welke doelstellingen we willen bereiken en hoe het proces daar naartoe verloopt. Vanaf 6 november 2020 kan je de nota inkijken en ons tot en met 4 januari 2021 jouw reacties bezorgen via:

  • onderstaand formulier
  • mail naar planning@hasselt.be 
  • brief (per post of tegen afgiftebewijs) gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Hasselt, dienst Planning, Limburgplein 1, 3500 Hasselt. Bij afgifte maak je vooraf een afspraak via 011 23 90 00

Of neem op 3 december 2020 om 19.30 uur via deze webpagina deel aan ons webinar over de inhoud van de proces- en startnota. We beantwoorden er ook de meest gestelde vragen.

Startnota:Procesnota:

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Waarom een geactualiseerde visie?

De voorbije jaren werden verschillende visies opgemaakt voor de Hasseltse stationsomgeving. Een aantal waren te complex, andere werden deels uitgevoerd (vb. realisatie gerechtsgebouw en scholencomplex HAST) of zijn intussen al achterhaald. Het stadsbestuur wil daarom tegen 2023 een geactualiseerde ruimtelijke visie (Masterplan) uittekenen, die van de stationsbuurt opnieuw een bruisend stadsdeel en de draaischijf voor de verschillende vervoersmodi binnen onze stad en ver daarbuiten maakt.

Voor de opmaak van deze visie gooien we al het reeds geleverde werk niet zomaar overboord. We vertrekken van de sterke punten uit alle voorgaande ruimtelijke visies. Die sturen we bij en vullen we aan via het bevragen van verschillende groepen die een band hebben met de stationsomgeving: de vervoersmaatschappijen, grote werkgevers, ontwikkelaars, maar ook de handelaars en bewoners. Samen nemen we het projectgebied tussen de sporenbundel, de Groene Boulevard en de Koningin Astridlaan-Kuringersteenweg grondig onder de loep.

In deze video leggen we je uit hoe we onze geactualiseerde visie opmaken:

Reeds afgelegde traject

De opmaak van een ruimtelijke visie doorloopt verschillende wettelijk vastgelegde stappen. Als eerste legden we de ambities die we willen verwezenlijken vast in een start- en procesnota. Hiervoor  organiseerden we een bevraging zodat iedereen al een eerste keer zijn mening kwijt kon. De bevraging invullen kon tot en met zondag 5 juli 2020. Met een aantal vertegenwoordigers uit de verschillende groepen die een band hebben met de stationsomgeving gingen we ook een eerste keer dieper in op enkele thema’s. Hiervoor organiseerden we groepsgesprekken. Uit alle kandidaten selecteerden we 40 personen, waarmee we vijf evenwichtige groepen vormen op basis van geslacht, leeftijd, woonplaats binnen het gebied … De resultaten van de bevraging en de gesprekken werden verwerkt in de start- en procesnota. Op deze nota kan je nog tot en met 4 januari jouw mening geven.

Verslagen

Wat volgt nog?

Alle vervolgstappen voor de opmaak van onze ruimtelijke visie vind je in onderstaand overzicht.

Contact