RUP 220 Stationsomgeving (in opmaak)

Stationsomgeving

Waarom een geactualiseerde visie?

De voorbije jaren werden verschillende visies opgemaakt voor de Hasseltse stationsomgeving. Een aantal waren te complex, andere werden deels uitgevoerd (vb. realisatie gerechtsgebouw en scholencomplex HAST) of zijn intussen al achterhaald. Het stadsbestuur wil daarom tegen 2023 een geactualiseerde ruimtelijke visie (Masterplan) uittekenen, die van de stationsbuurt opnieuw een bruisend stadsdeel en de draaischijf voor de verschillende vervoersmodi binnen onze stad en ver daarbuiten maakt.

Voor de opmaak van deze visie gooien we al het reeds geleverde werk niet zomaar overboord. We vertrekken van de sterke punten uit alle voorgaande ruimtelijke visies. Die sturen we bij en vullen we aan via het bevragen van verschillende groepen die een band hebben met de stationsomgeving: de vervoersmaatschappijen, grote werkgevers, ontwikkelaars, maar ook de handelaars en bewoners. Samen nemen we het projectgebied tussen de sporenbundel, de Groene Boulevard en de Koningin Astridlaan-Kuringersteenweg grondig onder de loep.

In deze video leggen we je uit hoe we onze geactualiseerde visie opmaken:

Reeds afgelegde traject

De opmaak van een ruimtelijke visie doorloopt verschillende wettelijk vastgelegde stappen. Als eerste legden we de ambities die we willen verwezenlijken vast in een start- en procesnota. Hiervoor  organiseerden we een bevraging zodat iedereen al een eerste keer zijn mening kwijt kon. De bevraging invullen kon tot en met zondag 5 juli 2020. Met een aantal vertegenwoordigers uit de verschillende groepen die een band hebben met de stationsomgeving gingen we ook een eerste keer dieper in op enkele thema’s. Hiervoor organiseerden we groepsgesprekken. Uit alle kandidaten selecteerden we 40 personen, waarmee we vijf evenwichtige groepen vormen op basis van geslacht, leeftijd, woonplaats binnen het gebied … De resultaten van de bevraging en de gesprekken werden verwerkt in de start- en procesnota. Op deze nota kon je tot en met 4 januari jouw mening geven.

De start- en procesnota

Op basis van 550 ingevulde enquêtes en verschillende groepsgesprekken stelden we een proces- en startnota op. Deze geeft weer welke doelstellingen we willen bereiken en hoe het proces daar naartoe verloopt.

Startnota:Procesnota:

Webinar

Op donderdag 3 december 2020 organiseerden we een webinar rond de start- en procesnota van de stationsomgeving. De vragen die toen werden beantwoord, vind je in onderstaand verslag:

Verslagen

Wat volgt nog?

Alle vervolgstappen voor de opmaak van onze ruimtelijke visie vind je in onderstaand overzicht.

Contact