RUP 220 Stationsomgeving (in opmaak)

Stationsomgeving

Waarom een geactualiseerde visie?

De voorbije jaren werden verschillende visies opgemaakt voor de Hasseltse stationsomgeving. Een aantal waren te complex, andere werden deels uitgevoerd (vb. realisatie gerechtsgebouw en scholencomplex HAST) of zijn intussen al achterhaald. Het stadsbestuur wil daarom tegen 2023 een geactualiseerde ruimtelijke visie (Masterplan) uittekenen, die van de stationsbuurt opnieuw een bruisend stadsdeel en de draaischijf voor de verschillende vervoersmodi binnen onze stad en ver daarbuiten maakt.

Voor de opmaak van deze visie gooien we al het reeds geleverde werk niet zomaar overboord. We vertrekken van de sterke punten uit alle voorgaande ruimtelijke visies. Die sturen we bij en vullen we aan via het bevragen van verschillende groepen die een band hebben met de stationsomgeving: de vervoersmaatschappijen, grote werkgevers, ontwikkelaars, maar ook de handelaars en bewoners. Samen nemen we het projectgebied tussen de sporenbundel, de Groene Boulevard en de Koningin Astridlaan-Kuringersteenweg grondig onder de loep.

In deze video leggen we je uit hoe we onze geactualiseerde visie opmaken:

Reeds afgelegde traject

In 2020 startte de stad met een participatietraject voor de herontwikkeling van de stationsomgeving. Er werd een “werkgroep” opgericht bestaande uit een veertigtal bewoners, lokale handelaars en verenigingen, treinen busgebruikers, …. een grote groep van mensen die een actieve band heeft met de stationsomgeving. De rol van de werkgroep is om de ambities en plannen van de stad op cruciale momenten in het planningsproces kritisch onder de loep te nemen, bij te sturen en aan te vullen vanuit de eigen ervaring met de stationsomgeving.

De werkgroep kwam in juni 2020 een eerste keer samen om input te leveren voor de startnota van het RUP, waarin de ambities en doelstellingen voor de stationsomgeving beschreven worden. Inmiddels is de startnota (waarin de input van de werkgroep werd opgenomen) goedgekeurd door het college (oktober 2020) en gepubliceerd op deze pagina. De startnota doorliep van 6 november 2020 t/m 4 januari een periode van publieke consultatie, waarbij iedereen suggesties kon overmaken aan het stadsbestuur. Ook werden een aantal adviesinstanties geraadpleegd. De startnota wordt momenteel herwerkt tot een scopingnota, waarin de ingewonnen suggesties en adviezen worden behandeld en verwerkt.

Parallel met de opmaak van het RUP wordt ook een masterplan voor de stationsomgeving opgemaakt. De draftversie is inmiddels klaar. Dit draft-masterplan wordt met verschillende stakeholders (NMBS De Lijn, …) besproken. Ook is dit plan aan de werkgroep voorgelegd tijdens een tweede bijeenkomst (30 maart 2021). Het verslag hiervan vind je onderaan deze pagina.

De start- en procesnota

Op basis van 550 ingevulde enquêtes en verschillende groepsgesprekken stelden we een proces- en startnota op. Deze geeft weer welke doelstellingen we willen bereiken en hoe het proces daar naartoe verloopt.

Startnota:Procesnota:

Webinar

Op donderdag 3 december 2020 organiseerden we een webinar rond de start- en procesnota van de stationsomgeving. De vragen die toen werden beantwoord, vind je in onderstaand verslag:

Verslagen

Wat volgt nog?

Alle vervolgstappen voor de opmaak van onze ruimtelijke visie vind je in onderstaand overzicht.

Contact