Op bezoek in het stadhuis, zonder je eigen huis te verlaten? Heel wat zaken kan je makkelijk regelen via je PC, tablet of smartphone, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Stamboomonderzoek

Hoe aanvragen

Onderzoek jij jouw familiegeschiedenis? Vind je voorouders in de Hasseltse stadsregisters!

 • Bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar, geboorteaktes ouder dan 100 jaar, de huwelijksaktes ouder dan 75 jaar en de overlijdensaktes ouder dan 50 jaar. 
  Via de website www.hasselt.be/genealogie kan je gratis de openbare bevolkingsregisters en aktes van de Burgerlijke stand raadplegen. Bij 'onderzoek'  vind je alle informatie om van start te gaan met je stamboomonderzoek.
   
 • Akten uit registers van de Burgerlijke stand jonger dan 50, 75 of 100 jaar
  Heeft de akte betrekking op jezelf, je echtgenoot / genote of de partner met wie je wettelijk samenwoont? Dien dan een aanvraag via e-mail in bij de dienst Burgerlijke Stand. Onze medewerkers behandelen je aanvraag. Ook een wettelijke vertegenwoordiger, je bloedverwanten (in opgaande of neerdalende lijn), de erfgenamen, de notaris of de advocaat hebben recht op een afschrift of een uittreksel en kunnen een aanvraag indienen.
   
 • Bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar
  Vraag toestemming aan een familielid van de persoon die je zoekt. Dit kan een echtgenoot/echtgenote zijn of verwanten in eerste graad - dochter of zoon. Is er niemand? Dien een aanvraag in bij de dienst Bevolking. We leggen je vraag voor aan het College van burgemeester en schepenen. Op basis van hun advies laten we je weten of je aanvraag werd goedgekeurd.

Bedrag

Gratis

Contact