Domeinconcessie Pop-uprestaurant Japanse Tuin

Voorliggende Concessieleidraad heeft als voorwerp het vestigen van een domeinconcessie op het openbaar domein van de Stad Hasselt, meer bepaald de Japanse Tuin.
De concessie verleent het recht, onder de voorwaarden bepaald in deze concessieleidraad voor de uitbating van een horecagelegenheid.