Titel

Stad, Jessa en PXL bundelen expertise met ‘Hasselt Zorgstad’

Op woensdag 26 april 2017 kwam een totaal van 50 denkers, doeners én Hasselaren samen om een toekomstplan te maken dat moet garanderen dat elke Hasselaar zolang mogelijk gezond blijft en – als het nodig is - de beste zorg krijgt.
Op woensdag 26 april 2017 kwam een totaal van 50 denkers, doeners én Hasselaren samen om een toekomstplan te maken dat moet garanderen dat elke Hasselaar zolang mogelijk gezond blijft en – als het nodig is - de beste zorg krijgt.

Voor welke vier grote uitdagingen staan we?

  •   kwaliteitsvolle zorg bieden aan de patiënt
  •   de gezondheid van de hele bevolking verbeteren
  •   aandacht hebben voor de zorgprofessional
  •   dit alles efficiënt en dus tegen een zo laag mogelijke kostprijs organiseren.

Nood aan samenwerking

Deze vier uitdagingen kunnen volgens de initiatiefnemers (stad Hasselt, Hogeschool PXL en  Jessa Ziekenhuis) enkel bereikt worden door samen te werken aan één toekomstplan.

Dat is wat 50 denkers en doeners én Hasselaren nu doen. Het ontwerpteam bestaat uit directeurs, bestuurders en managers, maar ook uit ontwerpers, onderzoekers, ambtenaren, zorgprofessionals, bedrijfsleiders, medewerkers én inwoners. Allemaal delen ze een passie voor zorg en willen ze Hasselt op de zorgkaart zetten.

Samen onderzoeken ze wat Hasselt de komende jaren nodig heeft op vlak van zorg. Voor de initiatiefnemers is dit het startschot van een project dat nog vele jaren zal lopen. Vanuit de gemeenschappelijke ambities gaan ze hun eigen beleid en initiatieven beter op elkaar afstemmen. Het klinkt simpel, maar de meerwaarde zit in het beter verbinden van al de goede praktijken die er vandaag al zijn. Door een dergelijk engagement aan één tafel te brengen, behalen we de juiste schaal om écht impact te hebben. In een volgende fase brengen we nog meer partners aan tafel zodat uiteindelijk heel de sector en ook de inwoners zelf betrokken zijn. Want gezondheid, dat is een zaak van iedereen.

zorgstad