Titel

Stad Hasselt zoekt extra foto’s voor erkenning stormschade

Stad Hasselt diende op 28 juni een aanvraag in bij het Vlaamse rampenfonds om als rampgebied erkend te worden voor de hevige water- en hagelbuien die plaatsvonden in de periode van 20 tot en met 26 juni. Om officieel als rampgebied erkend te worden heeft het stadsbestuur nog nood aan extra fotomateriaal dat de wind- en hagelschade bewijst. Hiervoor roept de stad jouw hulp in.

Het Vlaams rampenfonds stelde afgelopen week aan de stad de vraag om meer fotomateriaal aan haar dossier toe te voegen. Het KMI kan de waterschade exact bepalen, maar in het geval van hagel en wind spreekt men van een zeer plaatselijk natuurfenomeen.Ondervond je schade door wind of hagel en nam je enkele foto's? Stuur deze dan samen met een beschrijving van de locatie en het tijdstip, naar werklijn@hasselt.be. Als de aanvraag van de stad niet erkend wordt, dan kan geen enkele Hasselaar een persoonlijk dossier indienen.

Als het noodweer erkend wordt dan heb je nog 3 maanden de tijd om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds