Titel

Stad Hasselt wint Agoria Smart City Award Living

De stad Hasselt sleepte met haar participatieplatform voor het Kapermolenpark de Agoria City Award Living 2017 award in de wacht. Via dit digitale platform konden burgers hun ideeën voor de heraanleg van het park kenbaar maken en zo actief meewerken aan een ontwerpplan. Dat plan wordt momenteel afgewerkt en zal binnenkort via het platform opnieuw beoordeeld kunnen worden.
De stad Hasselt sleepte met haar participatieplatform voor het Kapermolenpark de Agoria City Award Living 2017 award in de wacht. Via dit digitale platform konden burgers hun ideeën voor de heraanleg van het park kenbaar maken en zo actief meewerken aan een ontwerpplan. Dat plan wordt momenteel afgewerkt en zal binnenkort via het platform opnieuw beoordeeld kunnen worden.

Smart City

Voor de derde maal zette technologiefederatie Agoria met haar Smart City Awards steden en gemeenten in de bloemetjes die concrete stappen zetten om uit te groeien tot ‘Smart City’. Smart Cities bieden volgens Agoria slimme technologische oplossingen om de leefbaarheid te bevorderen en betere diensten aan de burger te leveren. Kortom steden of gemeenten die innovatie inzetten ten voordele van efficiënter grondstoffengebruik, een veilige, groenere en gezondere stadsomgeving, aangenamer en duurzamer wonen, multimodale verplaatsingsmogelijkheden …

Binnen vier thema’s - slimme gebouwen en duurzame wijken, slimme mobiliteit en logistiek, slimme energie en slimme digitale communicatie, digitale infrastructuur en veiligheid – reikte een professionele jury in totaal één algemene Agoria Smart City Award 2017 en 4 thematische awards uit. Hasselt sleepte daarbij de Agoria Smart City Award Living 2017 in de wacht.

In het kader van de heraanleg van het Kapermolenpark hielp Citizenlab om ons eerste digitaal participatieplatform te ontwerpen. Met op korte tijd 1.600 unieke bezoekers, 370 geregistreerde gebruikers, 105 ideeën, 192 commentaren en 1.524 stemmen bleek dit een aanpak die de Hasselaar wel kon smaken… en nu dus ook de jury van Agoria. Ook voor ons als bestuur is het succes van het platform en deze erkenning een stimulans om te blijven inzetten op participatie en manieren te zoeken om Hasselaren maximaal te betrekken bij onze projecten. Het digitaal participatieplatform bezoeken kan via: kapermolen.hasselt.be.

Tweede prijs op korte tijd

Eerder won de aanpak rond en het concept voor de heraanleg van het Kapermolenpark ook al de Natuur in je Buurt prijs. Deze award van het Agentschap voor Natuur en Bos bekroont vernieuwende, creatieve groenprojecten bij openbare besturen. Hasselt kaapte er de hoofdprijs weg, goed voor een subsidie van 250.000 euro.