Sportraad

Wat

Om onze stad in topconditie te houden, hebben we jouw gezonde ideeën nodig. Inspireer het sportbeleid en neem deel aan de sportraad. Die sportraad adviseert het stadsbestuur over een aantal verplichte dossiers. Maar daarnaast kunnen de leden van de sportraad ook op eigen initiatief adviezen en voorstellen geven over het sportbeleid in Hasselt.

Voor wie

Ben je aangesloten bij een Hasseltse sportclub of sportvereniging? Of je hebt een ruimte interesse in sporten in Hasselt? Je bent welkom!

Vijf sportraden

 • Competitiesportraad

  woordvoerders van sportclubs op competitieniveau. Ze overleggen maandelijks. Ze coördineren, adviseren en stimuleren alle facetten van competitiesport in Hasselt, met extra aandacht voor jeugdsportbeoefening.
 • Wijksportraad

  woordvoerders van een Hasseltse wijk of deelgemeente. Ze stimuleren de recreatiesport in de wijken door te luisteren naar wat er in omgeving leeft en de juiste initiatieven te bedenken. Ze overleggen maandelijks.
 • Jeugdsportraad
  
sportleerkrachten van de Hasseltse scholen van het lager, middelbaar, hoger en universitair onderwijs die 3 keer per jaar overleggen.
 • Seniorensportraad

  sportieve senioren van verenigingen met sportactiviteiten, lokaal dienstencentra of seniorensportgroepen. Er zijn 6 vergaderingen per jaar.
 • G-sportraad
  ​woordvoerders van sportclubs en instellingen die 4 keer per jaar overleggen om het sportaanbod voor personen met een beperking in Hasselt te behartigen.

Lid worden

Neem contact op met de dienst Sport. We geven je graag meer uitleg.

Vergoeding

Je krijgt geen financiële vergoeding.

Contact