Titel

Spoorwegstraat

Spoorwegstraat

Omschrijving

Vanaf 15 mei 2017 wordt de Spoorwegstraat gedeeltelijk heraangelegd. Tussen de Boomkensstraat en de Runkstersteenweg worden de stoep en de rijweg vernieuwd. Tussen de Runkstersteenweg en Hostel H vinden dezelfde werken plaats, met als enige verschil dat daar de parkeerstroken naar de zijde van de woningen verhuizen.

Fasering en hinder

Fase 1
Tijdens de eerste fase, die start op maandag 15 mei, wordt het gedeelte van de Spoorwegstraat tussen Hostel H en de Runkstersteenweg vernieuwd. Eerst breekt de aannemer de oude stoep en rijweg op. Vervolgens legt hij de nieuwe stoep, de plantvakken en de parkeervakken aan. Die nieuwe parkeervakken komen, in tegenstelling tot de oude, langsheen de huizen te liggen. Tot slot volgt de herinrichting van de rijweg met asfalt.

Tijdens deze werken, die zo’n vier weken duren, is er geen autoverkeer mogelijk. Met behulp van signalisatie wordt een omleiding aangegeven. Ook huisvuilwagens kunnen de straat niet inrijden. Daarom voorzien we een tijdelijk ophaalpunt ter hoogte van Hostel H en één ter hoogte van het tunneltje richting de Bampslaan. Om de Normandiëstraat bereikbaar te houden, wordt de rijrichting van deze straat vanaf vrijdag 12 mei tijdelijk omgedraaid.

Fase 2
Daarna vernieuwen we het gedeelte van de Spoorwegstraat tussen de Runkstersteenweg en de Boomkensstraat. Ook daar breekt de aannemer eerst de oude stoep en rijweg op. Vervolgens legt hij eerst de nieuwe stoep en daarna de rijweg uit asfalt aan. Voor plantvakken is in dit gedeelte van de straat onvoldoende ruimte.

Tijdens deze werken, die eveneens zo’n vier weken duren, is er geen autoverkeer mogelijk in dit gedeelte van de Spoorwegstraat. Momenteel wordt bekeken welke bijkomende verkeersmaatregelen nodig zijn.