Sluis Godsheide

Sluis Godsheide

Aanleiding

Aan de sluis in Godsheide bouwt De Vlaamse Waterweg nv een gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale. Dankzij deze installatie wordt het waterverbruik van het sluizencomplex beperkt met ongeveer de helft. Daarnaast kan ze in periodes met voldoende water zelf groene stroom produceren uit waterkracht.

Hinder

Om de aanvoer van water uit het omloopkanaal naar de pompen mogelijk te maken, moeten er buizen onder de rijweg gelegd worden. Om dit mogelijk te maken, blijft de sluisbrug nog tot 16 juni 2017 afgesloten voor verkeer. Tijdens de overige duur van de werken is er geen hinder voor het verkeer. De pompinstallatie-waterkrachtcentrale wordt immers volledig op grond van De Vlaamse Waterweg nv gebouwd. De werken moeten eind 2018 klaar zijn.

Meer info over dit project vind je op de website: www.vlaamsewaterweg.be/pompinstallaties-en-waterkrachtcentrale-hasselt