Slimme snuffelaars brengen luchtkwaliteit in kaart

Het stadsbestuur zet sterk in op de verzameling van gegevens en data in de stad. Daarvoor zetten we als smart city slimme technologie in. In samenwerking met hogeschool UCLL lanceren we twee projecten om de luchtkwaliteit op verschillende binnen de grote ring te meten en live op te volgen: HASSELair en Astmapping.
Het stadsbestuur zet sterk in op de verzameling van gegevens en data in de stad. Daarvoor zetten we als smart city slimme technologie in. In samenwerking met hogeschool UCLL lanceren we twee projecten om de luchtkwaliteit op verschillende binnen de grote ring te meten en live op te volgen: HASSELair en Astmapping.

HASSELair

= Real-time luchtkwaliteitsmeting voor en door de Hasseltse burgers binnen de grote ring. Je bouwt zelf een fijnstofsensor en plaats ze aan je huis. Je meet hiermee PM2,5, oftwel fijnstof kleiner dan een micrometer. Houtverbranding en kachels zorgen in Vlaanderen voor de meeste uitstoot van fijnstof. 

Op termijn zullen er ook 'wAIRables' ter beschikking zijn. Dit zijn sensoren waarmee je kan rondlopen.

Wil je meedoen en een sensor aan jouw huis plaatsen? Neem dan deel aan één van de twee workshops op 28 maart of 30 april, telkens van 19.30 tot 22 uur in 't Scheep

Astmapping

= Real-time luchtkwaliteitsmeting via 40 snuffelpalen en astmapuffers van astmapatiënten die binnen de grote ring wonen, werken of naar school gaan.

De snuffelpalen meten:

  • NO2: stikstofdioxide, komt vrij bij verbrandingsprocessen. Verkeer op benzine of diesel is de belangrijkste ooraak in Vlaanderen.
  • SO2: zwaveldioxide, komt vrij bij de verbranding van zwavelhoudende fossiele brandstoffen. Vooral de industrie zorgt dat deze stof in onze lucht voorkomt.
  • O3: ozonconcentratie in de lucht. Ozon wordt niet rechtstreeks uitgestoten door gemotoriseerd verkeer, maar is wel een gevolg van luchtverontreiniging, in combinatie met hoge temperaturen en veel zonlicht.
  • PM2,5: fijnstof, een verzamelnaam voor minuscule deeltjes in de lucht. Houtverbranding en kachels zorgen in Vlaanderen voor de meeste uitstoot.

Ben je astmapatiënt en wil je meedoen aan het project?

Niets missen van Hasselt? Ontvang het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief