Simpernelstraat

Update 05/02/20: Werken later van start

Omwille van een vertraging op een andere werf waar de aannemer actief is, werd de startdatum verplaatst. Op voorwaarde dat de weersomstandigheden gunstig blijven, vangen de werken aan op maandag 17 februari 2020.

Aanleiding

De komende jaren willen we de fietsveiligheid in onze stad sterk verbeteren. Zo ook in de Simpernelstraat en Gebrandestraat, waar we met een nieuw dubbelrichtingsfietspad het jaagpad via de Simpernelstraat met de Gebrandestraat gaan verbinden.

Verloop werken

Onze aannemer start op 20 januari 2020 met de werken. Vooraan de Simpernelstraat en ter hoogte van de aansluiting met de Gebrandestraat (zone A) legt hij een verhoogd dubbelrichtingsfietspad uit beton op de bestaande rijweg en een gedeelte van de berm aan. Ook de rijweg krijgt aan het begin van de Simpernelstraat een nieuwe verharding uit asfaltbeton. Vanaf het punt waar de Simpernelstraat verbreedt (zone B), legt de aannemer het fietspad deels op de huidige rijweg en deels op de berm aan. Hierdoor wordt de straat er minder breed. De bestaande verharding van de rijweg blijft behouden. Binnen zone C trekken we het dubbelrichtingsfietspad door tot de oversteekplaats en voeren we verbeteringswerken uit aan de rijweg.

Simpernelstraat

Hinder

Bij goede weersomstandigheden duren de werken in totaal zo’n zes weken. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, sluiten we gedurende de hele periode het begin van de Simpernelstraat af voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Braambessenstraat. Bewoners van zone A plaatsen hun wagen best buiten de werfzone. Ook de huisvuilwagen heeft geen of slechts beperkte doorgang. Bewoners van zowel zone A als B plaatsen hun huisvuil daarom best buiten de werfzone.

Contact