Security op je evenement

Wat

Bij feesten met meer dan 300 bezoekers ben je verplicht om minstens 2 securitymedewerkers in te zetten die de boel in het oog houden. Voor elke 100 extra bezoekers, moet je een extra bewakingsagent inschakelen. Vanaf 1000 personen, per 300 personen/ één extra bewakingsagent. Jij bepaalt zelf wie je hiervoor inschakelt:

Optie 1: een vergunde bewakingsfirma

Kies voor professionals en vraag bewakingsagenten van een vergunde bewakingsfirma met geldige identificatiekaarten voor dit soort opdrachten. Vermeld de naam van de firma op je aanvraagformulier. Jouw voorstel kan geweigerd worden, bijvoorbeeld omwille van de reputatie van de gekozen firma.

Optie 2: vrijwilligers

Organiseer je sporadisch -3 à 4 keer per jaar- een evenement? Dan kan je leden van je vereniging of personen met aanwijsbare band zoals ouders van leden inschakelen – op voorwaarde dat ze dit gratis en occasioneel doen. Vermeld alle namen op je aanvraagformulier evenementen. Je moet ook een extra aanvraagformulier (bijlage 1) invullen.

Optie 3: combinatie

Combineer bewakingsagenten van een erkende bewakingsfirma met vrijwilligers van je vereniging. Vermeld de naam van de firma en vrijwilligers op je aanvraagformulier.

Ontdek hier wat security wel of niet mag uitvoeren, dit is wettelijk bepaald

Voor wie

Je organiseert een evenement in Hasselt.

Hoe aanvragen

Vervolledig je aanvraagformulier op http://evenement.hasselt.be -minstens 6 weken voor je activiteit. We leggen je vraag voor aan de politie, burgemeester en FOD Binnenlands zaken. Op basis van hun adviezen laten we je weten of je aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd.

Vraag je goedkeuring security online aan

Kostprijs

Gratis

Contact