Enquête: proefproject schoolstraat Tuinwijk

Een gedeelte van de Lazarijstraat is alle schooldagen van 8.10 tot 8.40 uur en van 15 tot 15.25 uur en op woensdag van 12 tot 12.25 uur afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. De schoolstraat is een proefproject en het stadsbestuur is benieuwd naar jouw mening.  Daarom deze warme oproep om deel te nemen aan deze enquête. Op 1 juni wordt de bevraging afgesloten en starten onze medewerkers met een grondige analyse.

Heb je over deze enquête nog vragen? Neem dan contact op met onze dienst Mobiliteit via tel. 011 23 90 00 of mail naar mobiliteit@hasselt.be.

Geef je mening

Jouw contactgegevens
(gegevens worden anoniem verwerkt en nodig om dubbele uit te filteren)
1. Woon je in de Heilig-Hartwijk?
2. Wie ben je? (Je kan meerdere opties aanduiden.)
3. Hoe kwam je of jouw kind VOOR de invoering van de schoolstraat MEESTAL naar school?
4. Hoe kom je of jouw kind NU (sinds de invoering van de schoolstraat) meestal naar school?
5. Hoe zie jij of jouw kind de verplaatsing naar school op langere termijn, indien de schoolstraat blijft?
6. Wat vind je van de schoolomgeving sinds de start van de schoolstraat?
Veiligheid
Omgeving
Verkeer
Kindvriendelijkheid
7. Wat is het effect na enkele maanden van de schoolstraat op het verkeer in de omliggende straten?
8. Wat is het effect na enkele maanden van de schoolstraat op het parkeren in de omliggende straten?
9. De kiss and ride zal weldra verplaatst worden naar de Breestraat. Vindt u dit een goed idee?
10. Wat vind je van de aangepaste rijrichting van de Lazarijstraat tussen de Breestraat en de Rozenstraat?
11. Vind je dat dit project verder gezet moet worden?
12. Wat vind je van het project schoolstraat?

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring