Schoolraden stedelijke basisscholen Hasselt

Wat

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen zoals:
-    het studieaanbod
-    het schoolreglement
-    de vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
-    welzijn en veiligheid op de school
-    infrastructuurwerken
-    het schoolwerkplan
-    …
Daarnaast kan de schoolraad ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur. Elke basisschool van de scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen Hasselt (SBS Hasselt) heeft een schoolraad.

Voor wie

In het basisonderwijs bestaat de schoolraad uit vertegenwoordigers van:
-    de ouders
-    het personeel
-    de lokale gemeenschap

Lid worden

De pedagogische raad en de ouderraad duiden hun afgevaardigden voor de schoolraad aan. Wanneer die raden niet bestaan of ervoor kiezen geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zelf afgevaardigden in de schoolraad aan te duiden, dan organiseert het schoolbestuur verkiezingen onder het personeel en de ouders. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden aangeduid door de vertegenwoordigers van de ouders en het personeel.

Vergoeding

Je krijgt geen financiële vergoeding.

Contact