Schade door natuurramp of landbouwramp

Wat te doen bij stormschade?

Schade melden

Heb je schade opgelopen door de storm (wind, hagel, water…)?

  • Contacteer zo snel mogelijk je verzekeraar. Stormen en overstromingen zijn altijd gedekt door brandverzekeringen voor woningen en kleine handelszaken.
  • Neem maatregelen om te vermijden dat eventuele schade verergert.
  • Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken:
    • Hou beschadigde goederen bij.
    • Neem foto's (in detail en op afstand)
    • Zoek facturen, garantiebewijzen... van beschadigde goederen.

Het Vlaams Rampenfonds vergoedt enkel schade als het schadefeit als algemene natuurramp erkend wordt. Eerst moet de Vlaamse Regering de algemene natuurramp erkennen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kan je een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Erkenning ramp

Hoewel beiden moeten erkend zijn om te kunnen spreken van ramp, is er een verschil tussen een natuurramp en een landbouwramp. Men spreekt van een landbouwramp als er alleen schade is aan landbouwteelten. Bij een natuurramp of algemene ramp worden niet alleen landbouwers maar ook andere burgers getroffen door schade.

Natuurramp
In eerste instantie moet je brandverzekering de meest voorkomende natuurrampen dekken. We spreken dan over schade door overstroming, stormweer, opstuw van openbare riolen, terreinverzakkingen…Je moet met je schadegeval dus eerst bij je brandverzekeraar aankloppen. Het is raadzaam een brandverzekering af te sluiten voor je woning, ook al is dit niet verplicht. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Vlaanderen/ Schadevergoeding bij een natuurramp

Landbouwramp
Ben je landbouwer en heb je schade aan teelten of gewassen door een natuurramp? Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen via dit meldingsformulier. Gelieve het meldingsformulier in te vullen en op te sturen (College van Burgemeester en Schepenen, Rampenschade, Limburgplein 1), te mailen (leefmilieu@hasselt.be) of persoonlijk af te geven (snelloket, Limburgplein). Het stadsbestuur zal de landbouwschadecommissie samenroepen en een proces-verbaal opstellen. Indien een natuurfenomeen (vb. overvloedige regenval, extreme droogte, nachtvorst…) wordt erkend als landbouwramp, dan kan je een aanvraag voor schadevergoeding indienen bij het Vlaams landbouwrampenfonds. Zij zorgt voor de verdere afhandeling en uitbetaling van eventuele schadevergoedingen voor de percelen op Vlaams grondgebied. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Landbouw & Visserij / Schadevergoeding bij een landbouwramp

Niets missen van Hasselt? Ontvang het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief