Schade door natuurramp of landbouwramp

De droogte zomer van 2018 is erkend als een landbouwramp voor alle gemeentes van het Vlaams grondgebied. Landbouwers met schade kunnen ten laatste tot 28/02/2019 een tegemoetkomingsaanvraag indienen.
De droogte zomer van 2018 is erkend als een landbouwramp voor alle gemeentes van het Vlaams grondgebied. Landbouwers met schade kunnen ten laatste tot 28/02/2019 een tegemoetkomingsaanvraag indienen.

Natuurramp of landbouwramp?

Hoewel beiden moeten erkend zijn om te kunnen spreken van ramp, is er een verschil tussen een natuurramp en een landbouwramp. Men spreekt van een landbouwramp als er alleen schade is aan landbouwteelten. Bij een natuurramp worden niet alleen landbouwers maar ook andere burgers getroffen door schade.

Natuurramp

In eerste instantie moet je brandverzekering de meest voorkomende natuurrampen dekken. We spreken dan over schade door overstroming, opstuw van openbare riolen, terreinverzakkingen…Je moet met je schadegeval dus eerst bij je brandverzekeraar aankloppen. Het is raadzaam een brandverzekering af te sluiten voor je woning, ook al is dit niet verplicht. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Vlaanderen/ Schadevergoeding bij een natuurramp

Landbouwramp

Ben je landbouwer en heb je schade aan teelten of gewassen door een natuurramp? Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen via dit meldingsformulier. Gelieve het meldingsformulier in te vullen en op te sturen (College van Burgemeester en Schepenen, Rampenschade, Limburgplein 1), te mailen (werklijn@hasselt.be) of persoonlijk af te geven (Centrale Werkplaatsen, Hellebeemden 20). Het stadsbestuur zal de landbouwschadecommissie samenroepen en een proces-verbaal opstellen. Indien een natuurfenomeen (vb. overvloedige regenval, extreme droogte, nachtvorst…) wordt erkend als landbouwramp, dan kan je een aanvraag voor schadevergoeding indienen bij het Vlaams landbouwrampenfonds. Zij zorgt voor de verdere afhandeling en uitbetaling van eventuele schadevergoedingen voor de percelen op Vlaams grondgebied. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Landbouw & Visserij / Schadevergoeding bij een landbouwramp

Extreme droogte juli 2018

De droogte zomer van 2018 is erkend als een landbouwramp voor alle gemeentes van het Vlaams grondgebied. Landbouwers met schade kunnen ten laatste tot 28/02/2019 een tegemoetkomingsaanvraag indienen op voorwaarde dat de schade door een onafhankelijk expert of een gemeentelijke schadecommissie is vastgesteld  en het PV van de eerste schadevaststelling is opgemaakt vóór 30 september 2018. Download dit aanvraagformulier.

Hoe aanvragen:

  • verstuur je aanvraag met de post naar Inkomenssteun Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt.
  • mail je aanvraag naar inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be
  • Geef je aanvraag af tegen ontvangsbewijs: Inkomenssteun Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 6 (tel. 011 74 26 50)