Schade door natuurramp of landbouwramp

Dossier landbouwramp -Schade aan fruitteelten en landbouwgewassen door nachtvorst 19-20 april 2017

In de nacht van 19 op 20 april 2017 werd Hasselt getroffen door nachtvorst en heel wat fruitteelten en landbouwgewassen werden hierdoor beschadigd. Intussen heeft de schattingscommissie voor landbouwschade alle getroffen Hasseltse landbouwers en fruittelers die een aangifte hadden gedaan, bezocht en heeft ze de geleden schade vastgesteld in haar schattingsverslag (pv). Deze schattingsverslagen (pv’s) werden overgemaakt aan  de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

De minister van landbouw en de Vlaamse Regering hebben vervolgens beslist om de vorst van de 2de helft van april 2017 te erkennen als landbouwramp. Op 3 oktober 2017 werd daartoe het Besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de getroffen landbouwers en fruittelers een tegemoetkomingsaanvraag moeten indienen ten laatste op 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. Surf naar de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp en vul hier formulier D in en bezorg ook de nodige bijlagen aan:

Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 HASSELT
EmailInkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be
T 011 74 26 50 – F 011 74 26 69

Natuurramp of landbouwramp?

Hoewel beiden moeten erkend zijn om te kunnen spreken van ramp, is er een verschil tussen een natuurramp en een landbouwramp. Men spreekt van een landbouwramp als er alleen schade is aan landbouwteelten. Bij een natuurramp worden niet alleen landbouwers maar ook andere burgers getroffen door schade.

Natuurramp

In eerste instantie moet uw brandverzekering de meest voorkomende natuurrampen dekken. We spreken dan over schade door overstroming, opstuw van openbare riolen, terreinverzakkingen…U moet met uw schadegeval dus eerst bij uw brandverzekeraar aankloppen. Het is raadzaam een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, ook al is dit niet verplicht. Voor meer informatie kan u terecht op de website van Vlaanderen/ Schadevergoeding bij een natuurramp

Landbouwramp

Bent u landbouwer en heeft u schade aan teelten of gewassen door een natuurramp? Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen via dit meldingsformulier. Gelieve het meldingsformulier in te vullen en op te sturen (College van Burgemeester en Schepenen, Rampenschade, Groenplein 1), te mailen (werklijn@hasselt.be) of persoonlijk af te geven (Centrale Werkplaatsen, Hellebeemden 20). Het stadsbestuur zal de landbouwschadecommissie samenroepen en een proces-verbaal op te stellen. Indien een natuurfenomeen (vb. overvloedige regenval, extreme droogte, nachtvorst…) wordt erkend als landbouwramp, dan kan u een aanvraag voor schadevergoeding indienen bij het Vlaams landbouwrampenfonds. Zij zorgt voor de verdere afhandeling en uitbetaling van eventuele schadevergoedingen voor de percelen op Vlaams grondgebied. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Landbouw & Visserij / Schadevergoeding bij een landbouwramp