Schade door natuurramp of landbouwramp

Natuurramp of landbouwramp?

Hoewel beiden moeten erkend zijn om te kunnen spreken van ramp, is er een verschil tussen een natuurramp en een landbouwramp. Men spreekt van een landbouwramp als er alleen schade is aan landbouwteelten. Bij een natuurramp worden niet alleen landbouwers maar ook andere burgers getroffen door schade.

Natuurramp

In eerste instantie moet uw brandverzekering de meest voorkomende natuurrampen dekken. We spreken dan over schade door overstroming, opstuw van openbare riolen, terreinverzakkingen…U moet met uw schadegeval dus eerst bij uw brandverzekeraar aankloppen. Het is raadzaam een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, ook al is dit niet verplicht. Voor meer informatie kan u terecht op de website van Vlaanderen/ Schadevergoeding bij een natuurramp

Landbouwramp

Bent u landbouwer en heeft u schade aan teelten of gewassen door een natuurramp? Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen via dit meldingsformulier. Gelieve het meldingsformulier in te vullen en op te sturen (College van Burgemeester en Schepenen, Rampenschade, Groenplein 1), te mailen (werklijn@hasselt.be) of persoonlijk af te geven (Centrale Werkplaatsen, Hellebeemden 20). Het stadsbestuur zal de landbouwschadecommissie samenroepen en een proces-verbaal op te stellen. Indien een natuurfenomeen (vb. overvloedige regenval, extreme droogte, nachtvorst…) wordt erkend als landbouwramp, dan kan u een aanvraag voor schadevergoeding indienen bij het Vlaams landbouwrampenfonds. Zij zorgt voor de verdere afhandeling en uitbetaling van eventuele schadevergoedingen voor de percelen op Vlaams grondgebied. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Landbouw & Visserij / Schadevergoeding bij een landbouwramp