Schoolraad en ouderraad

Schoolraad

De schoolraad is een officieel overlegorgaan op school. We komen ongeveer 3 keer per jaar samen.

Onze opdracht: we blijven op de hoogte van wat er gebeurt op en rond de school. We denken na over strategische keuzes zoals het jaarthema en specifieke pedagogische activiteiten. We adviseren de school over aanpassingen aan het schoolreglement, de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school… en we keuren jaarlijks de facultatieve verlofdagen van de school goed.

De schoolraad is samengesteld uit evenveel vertegenwoordigers van:

  • ouders (afvaardiging ouderraad);
  • leerkrachten (afvaardiging schoolteam);
  • lokale gemeenschap (afvaardiging uit de omgeving van de school, bijv. de parochie en het lokale verenigingsleven).

Tijdens een vergadering worden ook andere personen uitgenodigd indien nodig, zoals de directeur of een specialist ter zake. Maar zij hebben dan geen stemrecht.

Het mandaat van een schoolraad en haar leden loopt steeds over 4 jaar. Vanzelfsprekend kunnen leden in de loop van een mandaat wel vervangen worden, bijvoorbeeld als ze geen deel meer uitmaken van de groep die ze vertegenwoordigen.

Schoolraad Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad is een officieel inspraakorgaan. We komen maandelijks samen en behartigen de belangen van ouders en leerlingen.

Onze opdracht: we denken na over het schoolbeleid, we maken deel uit van de schoolraad, we adviseren de school over bepaalde thema’s (zoals …). We helpen met de organisatie van het schoolfeest, het eetfestijn, de carnavalstoet, de opendeurdag, het bezoek van Sinterklaas en de Paashaas, de kwis...Met de inkomsten van deze activiteiten betalen we de zwemles van de derde kleuterklas, de jaarlijks culturele activiteit en de aankoop van chromebooks, ipads voor in de klas.

Alle ouders die willen meewerken zijn welkom.

Ons ouderraadteam:

  • Debby Bollen, voorzitter 
  • Ward Roebben; ondervoorzitter 
  • Kenny Luque, penningmeester 
  • Marjolijn Clijsters, secretaris 
Schoolraad en Ouderraad onder