Opvang in onze school

Schooldagen

Tijdens schooldagen organiseren we opvang op onze school. Je moet niet op voorhand inschrijven

 • van 7.00 tot 8.25 uur
 • van 15.15 tot 18.00 uur
 • Extra op woensdag van 12.15 tot 18.00 uur

Verantwoordelijken: juf Wendy en juf Hilde
 

SBSTuilt-Opvang-Wendy
SBSTuilt-Opvang-Hilde

Wat moet je weten?

 • ’s Morgens breng je je kind persoonlijk tot aan de ingang van de opvang, bij de opvangverantwoordelijke.
 • De opvangverantwoordelijke scant je kind in (systeem opvang)
 • Ze kunnen er tekenen, spelen met de aangeboden materialen of de lessen/huistaken nakijken.
 • Om 8.25 uur, bij aanvang van de toezichten, gaan we onder begeleiding naar de speelplaats.
 • Na de lesdag gaan de kleuters vanuit de klas rechtstreeks naar de opvang in de eetzaal. Na een toiletbezoek en het handen wassen krijgen de kinderen tijd om rustig te eten en/of te drinken. (zelf mee te brengen).
 • De kinderen van de lagere school spelen nog even buiten. Ze hebben dan ook de kans om nog even naar toilet te gaan. Bij het belsignaal gaan ze samen rustig naar de eetzaal.
 • De kinderen die ingeschreven zijn voor de huiswerkklas (dinsdag en donderdag) gaan met de begeleider mee naar de polyvalente ruimte.
  De leerlingen van het 4de, 5de en 6de werken rustig tot 16.30 uur.
  Dan sluiten ze zich opnieuw aan bij de andere kinderen van de opvang. 
 • De kinderen spelen onder toezicht rustig in de eetzaal of op de speelplaats bij mooi weer.

Afspraken met ouders

 • Meld de aankomst / vertrek van je kind - persoonlijk - aan de opvangverantwoordelijke.
 • Zorg dat je op tijd bent. We sluiten ten laatste om 18.00 uur. Geraak je er om een uitzonderlijk reden niet (vb. autopech)? Bel dan snel naar de opvang.
 • Komt uitzonderlijk iemand anders je kind afhalen? Meld dit tijdig aan de begeleiding van de opvang, de klasleraar of de directeur.
 • Mag je (ouder) kind alleen naar huis vanuit de opvang? Bezorg dan een schriftelijke toestemming aan de directeur.
 • Loopt het niet vlot en is er sprake van buitensporig gedag van je kind? Dan melden we dit aan de ouders én de klasleerkracht. Na een gesprek met je kind nemen we een gepaste maatregel.
 • De facturatie volgt maandelijks. 

Vakantieperiode

Tijdens de vakantie is je kind welkom op de buitenschoolse kinderopvang ‘De Speelclub’.
Deze opvang, georganiseerd door de Stad Hasselt, is gelegen in de Diepstraat 56 in Kuringen.

Ontdek hier alles over De Speelclub én wanneer en hoe je tijdig kan inschrijven.

Opvang