Onze school

We willen een school zijn die leeft en bruist, een school met enthousiaste mensen en nieuwe ideeën, een school waar de kinderen, hun ouders en de leerkrachten zich goed voelen en een sprankelend geheel vormen.
Daarom zetten wij in op de totale ontwikkeling van onze leerlingen.
Daarom willen wij voldoende aandacht geven aan de basiseducatie van alle leervakken zodat onze leerlingen een stevige basis hebben om verder te stromen naar het middelbaar en het hoger onderwijs, ieder met zijn/haar eigen mogelijkheden. (= leren)

Maar niet enkel kennis opbouwen is belangrijk voor ons.
Wij willen ook dat al onze leerlingen de kans krijgen om hun talenten te tonen en verder te ontwikkelen met oog voor technische vaardigheden, muzische talenten, sociale vaardigheden en verstandig gebruik van ICT.

Door een veilige omgeving te scheppen, hopen we dat de leerlingen, elk met hun eigenheid, overtuiging en hun eigen mogelijkheden kunnen uitgroeien tot respectvolle, mondige jonge mensen die open staan voor een beloftevolle toekomst.