Schoolreglement en afsprakennota

Samen met de vier andere scholen van onze scholengemeenschap hebben we één schoolreglement. Per school hebben wij ook een eigen afsprakennota met daarin informatie en afspraken die voor jou als ouder belangrijk zijn.

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daar ben jij als ouder in vertegenwoordigd. 

 

Bekijk het schoolreglement 

Afsprakennota

Naast het schoolreglement, waarin de wettelijke bepalingen die algemeen van toepassing zijn in de scholengemeenschap en het pedagogisch project is er nog de afsprakennota.
Dit is een infobrochure m.b.t. de schoolorganisatie en bevat de afspraken en leefregels die in onze school van toepassing zijn. De afsprakennota draagt bij tot een vlotte samenwerking als iedereen de afspraken en leefregels consequent naleeft. Een brochure kan nooit de volledige werkelijkheid weergeven. Toch denken wij dat u zich een vrij goed beeld kan vormen van de school na het doornemen van deze afsprakennota.

Bekijk de afsprakennota

Als ouder onderteken je het schoolreglement, het pedagogisch project en de afsprakennota voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het schoolreglement, het pedagogisch project of de afsprakennota wijzigt, krijg je het opnieuw ter ondertekening voorgelegd.

Jij, je kind en de school moeten het naleven. Als je niet akkoord gaat met het schoolreglement, het pedagogisch project en de afsprakennota, kan je je kind niet inschrijven in een school.

 

Beginselverklaring neutraliteit

Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Deze principes zijn vastgelegd in het pedagogisch project. Schoolbesturen, schoolteams, leerlingen en ouders stemmen hiermee in en dragen de neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit.

 

RAP-Schoolreglement2
RAP-Schoolreglement3