Opvang in onze school

Schooldagen

 • De school organiseert voor en na de schooltijd het wettelijk bepaalde toezicht op de speelplaats. ’s Morgens worden de leerlingen op de speelplaats opgevangen vanaf 8.15 uur.
  Tot 8.15 uur is de school gesloten.
 • Tussen 7.00 en 8.15 uur kunnen de leerlingen gebruik maken van de buitenschoolse opvang ‘t Ravotje (organisatie stad Hasselt) tegenover de school. De leerlingen die opgevangen worden in ’t Ravotje worden om 8.25 naar school gebracht door de begeleiders van de buitenschoolse opvang.
 • ‘s Middags worden de leerlingen die niet op school blijven eten op de speelplaats terug opgevangen vanaf 12.40 uur.
 • ‘s Avonds blijven de leerlingen onder toezicht van een leerkracht op de speelplaats tot 15.30 uur. De leerlingen die om 15.30 uur nog op school aanwezig zijn gaan naar de buitenschoolse opvang.
 • De begeleiders van de buitenschoolse halen de kleuters en de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar op school af. De kleuters worden begeleid naar ’t Ravotje. De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar worden begeleid naar de sporthal van de school waar zij een aanbod aan spel en sport krijgen. De leerlingen die om 17.00 uur nog aanwezig zijn gaan verder naar de locatie van ‘t Ravotje.
 • Twee begeleiders van de school vangen na school de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar op in de eetzaal. Daar krijgen deze leerlingen de kans en de mogelijkheid om hun huistaken te maken en om te spelen. De leerlingen die om 17.00 uur nog op school aanwezig zijn gaan verder naar de locatie van ‘t Ravotje.
 • Buiten deze uren (voor 8u15, tussen 12u15 en 13u40 en na 15u.30) kunnen leerlingen niet op school aanwezig zijn en kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
 • Inschrijven voor de buitenschoolse opvang in ‘t Ravotje is noodzakelijk via het digitaal platform van de buitenschoolse opvang. Inschrijven voor de studie/buitenschoolse opvang voor leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar is niet nodig.

Lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen

Tijdens de lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen is de buitenschoolse opvang ‘t Ravotje open. Op voorhand online inschrijven via het digitaal platform van de buitenschoolse opvang is noodzakelijk.

Wat moet je weten?

 • ’s Morgens breng je je kind persoonlijk tot bij de opvangverantwoordelijke.
 • De opvangverantwoordelijke scant je kind in (systeem opvang)
 • Ze kunnen er tekenen, spelen met de aangeboden materialen of de lessen/huistaken nakijken.
 • Om 8.25 uur, bij aanvang van de toezichten, gaan we onder begeleiding naar de speelplaats.
 • Na de lesdag gaan de kleuters vanuit de klas rechtstreeks naar de opvang in de eetzaal. Na een toiletbezoek en het handen wassen krijgen de kinderen tijd om rustig te eten en/of te drinken. (zelf mee te brengen).
 • De kinderen van de lagere school spelen nog even buiten. Ze hebben dan ook de kans om nog even naar toilet te gaan. Bij het belsignaal gaan ze samen rustig naar de eetzaal.
 • De kinderen die ingeschreven zijn voor de huiswerkklas (maandag en donderdag) gaan met de begeleider mee naar de polyvalente ruimte.
  De leerlingen van het 3de leerjaar werken er rustig aan hun huiswerk tot 16.00 uur.
  De leerlingen van het 4de, 5de en 6de werken rustig tot 16.30 uur.
  Dan sluiten ze zich opnieuw aan bij de andere kinderen van de opvang. 
 • De kinderen spelen onder toezicht rustig in de eetzaal of op de speelplaats bij mooi weer.

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties organiseert de stad Hasselt opvang op verschillende locaties van de buitenschoolse opvang. Deze info wordt tijdig door de buitenschoolse aan de ouders bezorgd. Op voorhand online inschrijven via het digitaal platform van de buitenschoolse opvang is noodzakelijk.

Facturatie

Stad Hasselt bezorgt de ouders maandelijks een factuur met de kosten van de buitenschoolse opvang. De kosten voor de studie/buitenschoolse opvang voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar vinden de ouders terug op de schoolfactuur. De ouders ontvangen jaarlijks een fiscaal attest voor de kosten van de buitenschoolse opvang.

Gegevens en contact

Buitenschoolse opvang ‘t Ravotje, Bieststraat 39, 3500 Hasselt.

 • 011 75 61 68 (‘t Ravotje)
 • 011 23 93 36 (dienst Kinderopvang)
RAP-ravotje2
RAP-ravotje1