Schooluren

  • 8.25 uur: poort speelplaats en ingang kleuters gaat open. Kinderen kunnen rustig naar de klas
  • 8.40 uur: de lessen starten
  • 10.20 uur: voormiddagspeeltijd 
  • 12.15 uur: middagpauze
  • 13.20 uur: de lessen starten
  • 14.10 uur: namiddagspeeltijd
  • 15.15 uur: einde van de schooldag


De poort gaat elke dag open om 8.25 uur.
De oversteek onder begeleiding van gemachtigde opzichters begint om 08.25 uur.
De leerlingen dienen te wachten tot de gemachtigde opzichters aanwezig zijn om onder hun begeleiding de Diestersteenweg over te steken.
Het oversteken mag slechts gebeuren nadat de gemachtigde opzichters daartoe het sein hebben gegeven.

KER-Schooluren