PCLB

Onze scholen en het CLB delen de opdracht om voor hun leerlingen kansen te bieden op een maximale ontplooiing van hun mogelijkheden.
Scholen en CLB zijn hierin partners met ieder een eigen en complementaire insteek.
We hebben als scholen een visie en een beleid op vlak van leerlingenbegeleiding uitgewerkt en implementeren dit in onze onderwijspraktijk, steeds met het oog op het bieden van kwalitatief onderwijs.

De visie en het beleid leerlingenbegeleiding is te raadplegen als bijlage.
Hier zijn onze doelen en alle acties terug te vinden (hoofdzakelijk deze die zich situeren op fase 0 en 1) waarbij onze scholen de regierol in handen hebben.

Folder CLB