RUP 217 Blauwe Boulevard West

Definitieve vaststelling RUP

De gemeenteraad van de stad Hasselt heeft in haar zitting van 28 mei 2019 het RUP definitief vastgesteld.
Het bundel van het RUP bestaat uit de volgende documenten

  • integrale toelichtings- en screeningsnota, incl. het advies van de GECORO (deel 1, deel 2, deel 3, deel 4)
  • deelplan 1 Havenkwartier, deelplan 2 Gelatinewijk, deelplan 3 Parkwijk:
    • verordenend grafisch plan
    • stedenbouwkundige voorschriften
    • register van de plancompensaties
  • gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 betreffende de verlenging van de termijn voor definitieve vaststelling
  • gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2019 betreffende de definitieve vaststelling

Het dossier werd overgemaakt aan het departement Ruimte en de deputatie van de provincie Limburg. De hogere overheden gingen niet over tot schorsing van de beslissing tot definitieve vaststelling, dus werd het besluit kenbaar gemaakt in het Staatblad op 13 augustus 2019. 14 dagen na publicatie in het Staatsblad treedt het RUP in werking.  

Infomoment

Op woensdag 12 september 2018 organiseerden we een infomoment in zaal De Kom (Kempische Kaai 85).

Openbaar onderzoek

Status: afgerond op 18/10/2018
In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kondigde het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van RUP 217 “Blauwe Boulevard West”. Dit openbaar onderzoek liep van 20 augustus tot en met 18 oktober 2018. De desbetreffende bundel van het ontwerp van RUP nr. 217 “Blauwe Boulevard West” lag gedurende deze periode iedere werkdag ter inzage bij de dienst Vergunningen (Ruimtelijke Ordening) of kan je hier digitaal raadplegen. Opmerkingen en bezwaren konden, uiterlijk op 18 oktober 2018, schriftelijk of digitaal worden bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Limburgplein 1, 3500 Hasselt of via gecoro@hasselt.be, of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op het stadhuis, Limburgplein , 3500 Hasselt.

Voorlopige vaststelling ontwerp RUP
De gemeenteraad van de stad Hasselt heeft in haar zitting van 26 juni 2018 het ontwerp voorlopig vastgesteld.

Contact