Ruimtegebruik openbaar domein horeca in kader van corona

Hoe aanvragen

Het stadsbestuur neemt een tijdelijke ondersteuningsmaatregel om de Hasseltse horecazaken een duwtje in de rug te geven tijdens de coronacrisis. Horecazaken krijgen de mogelijkheid om hun terrasruimte op openbaar domein - tijdelijk - uit te breiden. Opgelet: Je vergunning is geldig tot en met 30 september 2020 en wordt afgeleverd op naam van een bepaalde exploitant voor een bepaalde zaak en is niet overdraagbaar.

Vraag snel je vergunning aan via het digitaal aanvraagformulier.

De dienst Economie onderzoekt je aanvraag en brengt je op de hoogte of je aanvraag is goedgekeurd of geweigerd. Is het openbaar domein gelegen aan een gewestweg, een openbaar gewestdomein of de Vlaamse waterweg, dan vragen we eerst advies aan de bevoegde instanties.

 

Gegevens horecazaak
(Kopie van de horecavergunning bijvoegen)
Ruimtegebruik en inname openbaar domein
Let op, aandachtspunten !
  • Doorgang van minstens 3 m voor voetgangers
  • 4m voor de hulpdiensten moeten gegarandeerd blijven.
  • Etalages aangrenzende handelszaken en ingang van woongelegenheden mogen niet gehinderd worden
  • Verankering van materialen op het openbaar domein zijn niet toegestaan
  • Terrasverwarmers zijn niet toegestaan
Mogelijke innames (*), er zijn meerdere opties mogelijk
Inplanting en invulling
(inplantingsplan met afmetingen en opstelling terrasmaterialen bijvoegen)
Voeg volgende documenten toe
Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Met deze aanvraag verklaar ik me akkoord met
Veiligheidsvoorschriften
3m doorgang voetgangers
4m doorgang hulpverleners
Nieuwsbrief

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact