Titel

Rioleringswerken Schuttersstraat en Driekoppenstraat

Rioleringswerken Schuttersstraat en Driekoppenstraat

Omschrijving

De Schuttersstraat krijgt regelmatig af te rekenen met wateroverlast. Om dit probleem op te lossen, wordt we het gemengd rioleringsstelsel van de Driekoppenstraat uitgebreid tot in de Schuttersstraat.

Wanneer

De werken gaan op donderdag 24 november 2016 van start. Die dag verwijdert een aannemer een deel van de bestrating van de Driekoppenstraat en Schuttersstraat (paarse gedeelte op plan) voor de aanleg van de nieuwe riolering. Rond 9 december zijn de rioleringswerken klaar en volgt de opbouw van de nieuwe rijweg uit asfalt. Als de weersomstandigheden gunstig blijven zijn de werken voor Kerstmis klaar.

Hinder

Van 24 november tot 9 december 2016 is er geen autoverkeer in de werfzone mogelijk. Bewoners van de werfzone en de achtergelegen Driekoppenstraat parkeren best nabij de Sint-Amandusstraat. Tijdens de opbouw van het nieuwe wegdek is plaatselijk verkeer mogelijk, uitgezonderd tijdens de aanleg van de kantstroken en de asfaltlaag.