Renovatieadvies appartementen

Woon je in een ouder appartementsgebouw? Voldoet het gebouw niet meer aan de huidige energienormen? Wil de Vereniging van mede-eigenaren het gebouw renoveren? Wil je graag weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw residentie en in welke volgorde de renovatie best gebeurt? Ja? Doe dan mee met het project “Collectief Renoveren van oudere appartementen” van de stad Hasselt en Dubolimburg!

Een appartement collectief renoveren: Hoe begin je eraan?

  • Stap 1: INFORMEREN

Licht het project “Collectief Renoveren van oudere appartementen” toe aan alle mede-eigenaars. Indien gewenst geeft de dienst Wonen een toelichting over het project op een (bijzondere) algemene vergadering.

  • Stap 2: ENGAGEREN

Wil de Vereniging van Mede-eigenaars instappen in het project? Vul de startverklaring in. Hiermee geef je aan dat jullie graag een doorlichting van het appartementsgebouw wensen. Deze verklaring kan je aanvragen én terug inleveren bij de dienst Wonen van de stad Hasselt. Jullie aanvraag wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. Zij stellen immers de middelen ter beschikking.

  • Stap 3: INSPECTEREN

Na de goedkeuring van het schepencollege, leggen we samen met de raad van mede-eigendom, de syndicus en het studiebureau een datum vast voor de doorlichting van het appartementsgebouw. Enkele appartementen worden bezocht, de buitengevel wordt geïnspecteerd net zoals het dak, de verwarmingsinstallatie(s) en eventuele andere bouwtechnische elementen. Ook vul je een vragenlijst in opdat het studiebureau een duidelijk beeld krijgt over hoe jij het gebouw ervaart en over je eigen prioriteiten.

  • Stap 4: INLICHTEN

Op basis van de doorlichting stelt het studiebureau een adviesrapport op. Het adviesrapport wordt voorgesteld aan de raad van mede-eigendom en de syndicus. Zij zijn in jullie residentie vaak het eerste aanspreekpunt. Het is dus belangrijk dat ze goed op de hoogte zijn van de inhoud ervan. Samenstellen ze ook de agenda op voor de volgende (bijzondere) algemene vergadering.

  • Stap 5: BESLISSEN

Het adviesrapport wordt voorgesteld op de (bijzondere) algemene vergadering. Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk, liefst zelfs ALLE eigenaars aanwezig zijn. Want alleen SAMEN kunnen jullie over de toekomstige renovatiewerken beslissen.

  • En nu RENOVEREN!

Met het adviesrapport in de hand kan je zelfstandig aan de slag gaan. Afhankelijk van de renovatiewerken, kunnen jullie een studie- of architectenbureau aanspreken om jullie verder te begeleiden bij de opmaak van plannen, ramingen en de uitvoering van de werken. Zijn de renovatiewerken achter de rug? Neem contact op met de dienst Wonen. Het woonloket zoekt samen met jou uit of je in aanmerking komt voor premies of subsidies. Tot slot brengen we het schepencollege ook op de hoogte. Jullie residentie is immers een voorbeeld voor vele anderen!

Contact