Op bezoek in het stadhuis, zonder je eigen huis te verlaten? Heel wat zaken kan je makkelijk regelen via je PC, tablet of smartphone, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Schade door natuurramp of landbouwramp

Wateroverlast 14-16 juli 2021

Midden juli 2021 heeft wateroverlast schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest, ook in Hasselt. Heb je schade geleden, dan kan je een aanvraag indienen voor een schadevergoeding. Let op, voor de meeste schade is het de verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan men bij het Rampenfonds terecht voor een schadevergoeding 

Let op: Aanvragen kunnen nog tot en met 31 maart ingediend worden.

Wat te doen bij stormschade?

Schade melden

Heb je schade opgelopen door de storm (wind, hagel, water…)?

  • Contacteer zo snel mogelijk je verzekeraar. Stormen en overstromingen zijn altijd gedekt door brandverzekeringen voor woningen en kleine handelszaken.
  • Neem maatregelen om te vermijden dat eventuele schade verergert.
  • Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken:
    • Hou beschadigde goederen bij.
    • Neem foto's (in detail en op afstand)
    • Zoek facturen, garantiebewijzen... van beschadigde goederen.

Het Vlaams Rampenfonds vergoedt enkel schade als het schadefeit als algemene natuurramp erkend wordt. Eerst moet de Vlaamse Regering de algemene natuurramp erkennen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kan je een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Erkenning ramp

Hoewel beiden moeten erkend zijn om te kunnen spreken van ramp, is er een verschil tussen een natuurramp en een landbouwramp. Men spreekt van een landbouwramp als er alleen schade is aan landbouwteelten. Bij een natuurramp of algemene ramp worden niet alleen landbouwers maar ook andere burgers getroffen door schade.

Natuurramp
In eerste instantie moet je brandverzekering de meest voorkomende natuurrampen dekken. We spreken dan over schade door overstroming, stormweer, opstuw van openbare riolen, terreinverzakkingen…Je moet met je schadegeval dus eerst bij je brandverzekeraar aankloppen. Het is raadzaam een brandverzekering af te sluiten voor je woning, ook al is dit niet verplicht. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Vlaanderen/ Schadevergoeding bij een natuurramp

Landbouwramp
Ben je landbouwer en heb je schade aan teelten of gewassen door droogte, hitte en/of vorst? Breng het stadsbestuur daarvan op de hoogte via het ingevuld meldingsformulier en het overzicht van de elektronische verzamelaanvraag  met fotoplan van de getroffen percelen.

Je kan het ingevulde meldingsformulier: mailen naar landbouw@hasselt.be, afgeven aan het snelloket in ’t Scheep (Limburgplein 1) of opsturen naar Dienst Economie, Limburgplein 1, 3500 Hasselt. Heb je nog vragen? Bel dan naar 011 23 90 00.

Het stadsbestuur zal een landbouwschadecommissie samenroepen die rondgaat om een proces-verbaal op te stellen bij getroffen landbouwers. Vergeet niet om in je meldingsformulier de kadastrale gegevens en adresgegevens van de getroffen percelen door te geven.

Indien de droogte, hitte of vorst wordt erkend als landbouwramp, dan kan je een aanvraag voor schadevergoeding indienen bij het Vlaams landbouwrampenfonds. Zij zorgt voor de verdere afhandeling en uitbetaling van eventuele schadevergoedingen voor de percelen op Vlaams grondgebied. Voor meer informatie over de schadevergoeding bij een landbouwramp vind je terug op de website van Landbouw & Visserij / Schadevergoeding bij een landbouwramp